Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci, Informuję, iż w dniu 30.05 2024 r.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli pracuje w trybie dyżurowym według poniższego harmonogramu.

p.o. Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
mgr Piotr Mate

 

HARMONOGRAM FUNKCJONOWNIA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ
IM. ŚW. JANA Z DUKLI W DNIU 30 MAJA 2024 r.


Izba Przyjęć funkcjonuje bez zmian.
Telefon do lekarza dyżurnego Izby Przyjęć 81 454 1020 oraz 81 454 1012 lub
81 454 1016


Oddziały szpitalne i jednostki udzielające świadczeń medycznych
w systemie 24 godzinnego dyżuru świątecznego:


Oddział Onkologii Klinicznej (piętro I)
lekarz dyżurny: 81 454 1028, pokój lekarski: 81 454 1027, 81 454 1036
punkt piel.: 81 454 1030, 81 454 1038


Oddział Onkologii Klinicznej (piętro II)
lekarz dyżurny: 81 454 1236, pokój lekarski: 81 454 1233, 81 454 1241,
punkt piel.: 81 454 1235, 81 454 1237


I Oddział Radioterapii
lekarz dyżurny: 81 454 1067, pokój lekarski: 81 454 1072, punkt piel.: 81 454 1068


II Oddział Radioterapii
lekarz dyżurny: 81 454 1090, 81 454 1214, pokój lekarski: 81 454 1091,
punkt piel.: 81 454 1092


I Oddział Ginekologii Onkologicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1078; pokój lekarski: 81 454 1079; punkt piel.: 81 454 1080


II Oddział Ginekologii Onkologicznej (zabiegowy)
lekarz dyżurny: 81 454 1201; punkt piel.: 81 454 1202, 81 454 1203


I Oddział Chirurgii Onkologicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1099; pokój lekarski: 81 454 1098; punkt piel.: 81 454 1100


II Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Małoinwazyjnej
lekarz dyżurny: 81 454 1124, 81 454 1057 punkt piel.: 81 454 1123,
(Pododdział Chirurgii Małoinwazyjnej w dniu 30 maja 2024 r.- nie udziela świadczeń
zdrowotnych)


Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
lekarz dyżurny: 81 454 1194, punkt piel.: 81 454 1191


Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
lekarz dyżurny: 84 454 1249, 81 454 1254, 81 454 1219, 81 454 1231
punkt piel.: 81 454 1256, 81 454 1258, 81 454 1262, 81 454 1263, 81 454 1220


Oddział Otorynolaryngologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1164; pokój lekarski: 81 454 1163, 81 454 1169
punkt piel.: 81 454 1165


Oddział Chirurgii Plastycznej
lekarz dyżurny: 81 454 1212, punkt piel.: 81 454 1211


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lekarz dyżurny: 81 454 1109, pokój lekarski: 81 454 1112; punkt piel.: 81 454 1107


Oddział Immunologii Klinicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1278, 81 454 1281, punkt piel.: 81 454 1279


Oddział Endokrynologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1466, punkt piel.: 81 454 1470, 84 454 1471


Oddział Urologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1174, punkt piel.: 81 454 1175


Oddział Kardiologii Onkologicznej
lekarz dyżurny: 84 454 1486,81 454 1488, punkt piel.:81 454 1489


Blok Operacyjny
lekarz dyżurny: 81 454 1142, punkt piel.: 81 454 1143, 81 454 1144


Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
tel. 81 454 1433, 81 454 1434 (pracownia biochemiczna)


Zakład Diagnostyki Obrazowej

lekarz dyżurny: 81 454 1401, 81 454 1402,81 454 1422
technicy: 81 454 1395, 81 454 1396, 81 454 1397


Punkt Pobrań Laboratorium w dniu 30.05.2024 maja 2024 r. - nieczynny.


Diagnostyka laboratoryjna wg wskazań lekarza na poziomie Izby Przyjęć.


Jednostki medyczne nie udzielające świadczeń medycznych w dniu 30 maja 2024 r.:
 Oddział Chemioterapii Dziennej
 Zespół Poradni Specjalistycznych
 Zakład Patologii Nowotworów
 Zakład Medycyny Nuklearnej
 Ośrodek Rehabilitacji
 Zakład Radioterapii
 Zakład Brachyterapii
 Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia


Rejestracja

 rejestracja nieczynna z uwagi na okres świąteczny.
Nagłe przyjęcia w Izbie Przyjęć