Zakończyliśmy doposażenie najnowszego akceleratora do TOMOTERAPII Radixact w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Ze środków Ministerstwa Zdrowia z programu Narodowej Strategii Onkologicznej w ramach konkursu pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania oraz doposażenie akceleratorów na lata 2023 – 2024” zakupiliśmy moduły TomoEDGE, ClearRT, Synchrony oraz licencje do planowania leczenia i system zarządzania danymi.

 

P1370796 1


Akcelerator do tomoterapii Radixact jest jednym z sześciu tego typu aparatów w naszym kraju. Dzięki rozbudowie urządzenie pozwala na realizację nowoczesnej i precyzyjnej radioterapii, dostępnej dla pacjentów w Zakładzie Radioterapii COZL.

  1. Moduł TomoEDGE pozwala na zmianę szerokości pola podczas napromieniania, zwiększając gradient spadku dawki promieniowania poza zmianą nowotworową, co umożliwia ograniczenie dawki promieniowania dla zdrowych narządów, znajdujących się blisko napromienianej objętości. Dynamiczne szczęki i listki kolimatora TomoEDGE poruszając się z dużą szybkością i precyzją umożliwiają skrócenie czasu napromieniania pacjenta.
  2. System obrazowania ClearRTpozwala szybko wykonać obrazowanie weryfikacyjne o dotychczas niedostępnej jakości, porównywalnej z klasyczną tomografią komputerową.
  3. System Synchrony dla aparatu Radixact pozwala na zwiększenie dokładności realizacji napromieniania, dzięki zastosowaniu układu obrazowania z promieniowaniem kV i śledzeniem napromienianej objętości w czasie rzeczywistym. Pozycja obszaru napromieniania jest sprawdzana na bieżąco w trakcie napromieniania. Jest to taka sama technologia jak stosowana w urządzeniach CyberKnife.

 

P1370734 1

 

Przed nami dalsze szkolenie personelu i przygotowania do napromieniania kolejnych pacjentów w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.