Zakład Radioterapii COZL jako pierwszy w Polsce posiada nowoczesny akcelerator do tomoterapii na tym poziomie wyposażenia. Inwestycja została zrealizowana ze środków Ministerstwa Zdrowia. Całkowity koszt inwestycji to ponad 16 milionów złotych.” – powiedział podczas konferencji Pan Piotr Matej, p.o. Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Inwestycje w onkologię, w tym w radioterapię zapewnią możliwość leczenia większej ilości pacjentów na najwyższym poziomie. Dzięki wdrażaniu nowych rozwiązań pacjenci będą leczeni precyzyjnie, ponieważ wiązka promieniowania podąża za guzem, adaptując się do jego położenia w czasie rzeczywistym; bezpieczniej, bo z maksymalnym zabezpieczeniem tkanek zdrowych oraz w krótszym czasie.

 

002 tomo

 

W dniu 23 maja 2024 roku odbyła się konferencja prasowa „Nowoczesna radioterapia. Nowe inwestycje w radioterapię w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie”. Centrum Onkologii jako największy i jedyny ośrodek w regionie zapewnia chorym z Województwa Lubelskiego możliwość przejścia całej ścieżki terapeutycznej w jednym miejscu, od diagnostyki po nowoczesne leczenie onkologiczne. Ważne miejsce w tym procesie zajmuje radioterapia, którą objętych jest od 50 do 70% pacjentów onkologicznych. „Kładziemy nacisk na leczenie ambulatoryjne, aby chorzy mogli w miarę możliwości prowadzić normalne życie prywatne i zawodowe, bez konieczności długiego przebywania w szpitalu. Oferujemy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom ambulatoryjne leczenie dla pacjentów, wpisując się w potrzeby pacjentów oraz aktualne standardy i rekomendacje międzynarodowych towarzystw naukowych. Jednocześnie mamy przestrzeń do leczenia pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji.” – podkreślił Piotr Matej, p.o. Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. COZL staje się kluczowym ośrodkiem na ścianie wschodniej. Przed nami kolejne wyzwania i inwestycje. Już dziś mogę powiedzieć, że Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku będzie kolejnym miejscem nowych rozwiązań klinicznych.” – dodał na zakończenie Piotr Matej.

 

003 tomo

Pan Piotr Matej, p.o. Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

 

Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jest obecnie największą tego typu jednostką we wschodniej Polsce. Władze Województwa Lubelskiego stawiają na zapewnienie pacjentom w regionie dostępu do nowoczesnego leczenia. Jest to szczególnie ważne w kontekście zaawansowanej radioterapii, realizowanej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Wspólnie z placówką Zarząd Województwa wspiera działania, które zmierzają do poprawy sytuacji pacjentów onkologicznych w województwie.

„Cieszę się, że dzięki sprzętowi medycznemu najwyższej jakości skorzysta z niego coraz większa liczba pacjentów"powiedział Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Zainwestowane ponad 16 milionów złotych, w tym 6 milionów na zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania oraz doposażenie akceleratorów to, moim zdaniem, najlepiej wydane pieniądze, ponieważ zdrowie jest najważniejsze. Stajemy się liderem na ścianie wschodniej i tym samym musimy jeszcze efektywniej odpowiadać na potrzeby pacjentów. Temu służą między innymi ultranowoczesne aparaty, które będą leczyły skutecznie i bezpiecznie pacjentów onkologicznych dodał Jarosław Stawiarski.

 

004 tomo

Pan Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego

 

Aparat do tomoterapii RadixAct firmy Accuray to zaawansowany technologicznie akcelerator do napromieniania z modulacją intensywności wiązki fotonów (IMRT). Technologia pozwala na dostarczenie zaplanowanej dawki promieniowania do guza nowotworowego z oszczędzeniem tkanki zdrowej. Wiązka promieniowania może zmieniać swoją intensywność i być podawana spiralnie wokół ciała pacjenta. „Nowe wersje aparatów do tomoterapii pozwalają na napromienianie zmian nowotworowych w okolicach ruchomych (płuco, gruczoł krokowy). Umożliwiają także adaptację planu leczenia w zależności od zmieniających się czynników, jak np. zmniejszenia się objętości guza czy spadku masy ciała pacjenta.” – wyjaśnił podczas spotkania dr Jacek Kulik, Kierownik Zakładu Radioterapii COZL. Nowe rozwiązania oznaczają, że wiązka promieniowania „widzi” guza i za nim podąża. Ruch ten wynika z naturalnych czynników, jak oddech pacjenta. Zainstalowany moduł obrazowania w aparacie do tomoterapii pozwala na śledzenie guza i adaptację wiązki w czasie rzeczywistym, wyjaśniał podczas spotkania dr Jacek Kulik. Aparat będzie wykorzystywany m.in. do leczenia nowotworów płuca oraz raka gruczołu krokowego. Jest wykorzystywany do procedury napromienianie całego ciała u dzieci i dorosłych pacjentów, przygotowywanych do przeszczepu szpiku kostnego. Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z zakresem realizowanych świadczeń w radioterapii, w tym z nowoczesnym akceleratorem do tomoterapii.

 

005 tomo

Pan lek. med. Jacek Kulik, Kierownik Zakładu Radioterapii COZL

 

Dla pacjentów onkologicznych kluczowe znaczenie ma szybka diagnostyka, dostępność, efektywność i bezpieczeństwo leczenia oraz jakość życia w trakcie i po leczeniu. Aby leczenie mogło przebiegać właściwie, konieczna jest szybka diagnoza, a potem możliwość szybkiego rozpoczęcia leczenia. „Dobrą wiadomością dla pacjentów z regionu jest to, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej otrzymują pełen wachlarz leczenia w jednym miejscu. Następnym ważnym elementem jest wysoka i kompleksowa jakość leczenia skoncentrowana na konkretnym pacjencie. Cieszymy się, że pacjenci z Województwa Lubelskiego będą mogli liczyć na kolejne nowoczesne rozwiązania w onkologii. My ze swojej strony, w ramach działalności w Amazonkach, koncertujemy się też na aspekcie przygotowania i wsparcia psychologicznego, co jest bardzo ważnym elementem samego procesu leczenia.” – podkreśliła Grażyna Chaberko, Prezesa Lubelskich Amazonek.

 

006 tomo

Pani Grażyna Chaberko, Prezes Lubelskich Amazonek

 

Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wyposażony jest w 6 aparatów do radioterapii w tym pięć nowoczesnych akceleratorów liniowych oraz aparat do tomoterapii. Posiadany sprzęt pozwala na napromienianie pacjentów przy wykorzystaniu wysokospecjalistycznych technik konformalnych z modulacją, i intensywności wiązki oraz zastosowanie dynamicznych technik łukowych. W Zakładzie Radioterapii realizowane są także procedury stereotaktycznej radiochirurgii śródczaszkowej (SRS) oraz stereotaktycznej radioterapii pozaczaszkowej SBRT. Ośrodek prowadzi także radioterapię dzieci we współpracy z Kliniką Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Wszystkie aparaty terapeutyczne wyposażone są w systemy radioterapii sterowanej obrazem, zapewniające bezpieczeństwo realizacji i odtwarzalności planu leczenia. W roku 2023 w Zakładzie wykonano łącznie 2561 procedur leczniczych, z czego 1585 procedur u pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym i 976 procedur u pacjentów hospitalizowanych w COZL.

 

 Pełne nagranie video z konferencji prasowej mogą Państwo obejrzeć poniżej.

 

 

Po obejrzeniu konferencji prasowej zapraszamy na wirtualny spacer po pracowni z nowoczesnym akceleratorem do tomoterapii Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.