Leczenie przez żywienie logo

 

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz szpital znalazł się w prestiżowym gronie 19 podmiotów leczniczych z całej Polski, które otrzymały certyfikat w II edycji programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”.

Certyfikat potwierdza stosowanie przez nasz szpital najlepszych praktyk leczenia żywieniowego. Jest to także wyraz docenienia pracy, jaką wykonuje cały zespół szpitalny odpowiedzialny za żywienie pacjentów. Wyróżnienie to dla nas powód do dumy i potwierdzenie, że prawa pacjenta w naszym szpitalu są skutecznie realizowane.

Udział w programie był okazją do analizy praktyk w naszym szpitalu, które wdrażamy dla naszych pacjentów oraz dał możliwość udoskonalenia aspektów, które mogą być prowadzone na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy całemu personelowi naszego szpitala za zaangażowanie, codzienną pracę oraz za wysiłek włożony w przejście procesu certyfikacji.

 

Program „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”

Program organizowany przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) ma na celu szerzenie wiedzy na temat praktyk leczenia żywieniowego.

Certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego” przyznawany jest przez grono ekspertów w oparciu o formularz zgłoszeniowy oraz spotkanie z zewnętrznymi ekspertami, weryfikujące stosowane procedury.
Wyróżnienie, w postaci certyfikatu, zostało przyznane szpitalom, które:

  • udostępniają żywienie kliniczne dla każdego pacjenta ze wskazaniami i dostosowują je do indywidualnych potrzeb chorego
  • posiadają diagnostykę laboratoryjną i obrazową niezbędną do prowadzenia leczenia żywieniowego
  • dbają o to, żeby personel szpitala dokonywał regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta
  • posiadają leki, diety medyczne, preparaty do żywienia pozajelitowego, sprzęt jednorazowy i pompy do prowadzenia leczenia żywieniowego w różnych sytuacjach klinicznych


Program objęty jest patronatem przez: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska, Polska Federacja Szpitali, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Stowarzyszenie Apetyt na Życie oraz Farmakoekonomika Szpitalna.

 

Leczenie żywieniowe przynosi korzyści dla pacjenta i szpitala

Inicjatywa POLSPEN upowszechnia wiedzę i praktykę, która powinna być stosowana w każdym szpitalu.

Leczenie żywieniowe jest integralną częścią procesu leczniczego. Pacjenci leczeni żywieniowo mają lepsze rokowania, szybciej wracają do zdrowia, zmagają się z mniejszą liczbą powikłań, a w konsekwencji szybciej opuszczają szpital i wracają do domu.

Żywienie kliniczne niesie za sobą wiele korzyści także dla szpitala. Jest to proces refundowany, a jego prawidłowe raportowanie przynosi szpitalowi większe środki NFZ oraz zwiększa liczbę punktów przy akredytacji, która daje możliwość wykonywania bardziej specjalistycznych procedur i większego kontraktowania z NFZ.

 

leczenie przez zywienie