• Punkt Ksero zlokalizowany jest w nowym budynku nr 1 na niskim partererze obok Rejestracji, czynny od 8.00 do 14.30, tel. 81 454 1702.
  • W Punkcie Ksero COZL wykonywane są wyłącznie kopie dokumentacji medycznej.
  • Punkt Ksero nie prowadzi działalności dodatkowej.

Cennik usług:

opłata za jedną stronę kopii ksero wynosi 30 groszy i wynika z zarządzenia nr 47/2020 Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie odpłatności za dokumentację medyczną udostępnianą w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

 

 

Lokalizacja:

Nowy budynek nr 1, niski parter obok Rejestracji

Numery telefonów:

Punkt Ksero 81 454 1702 1/NP