• Punkt Ksero zlokalizowany w nowym budynku n4 na niskim partererze jest czynny od 8.00 do 14.30, tel.81 454 1702.
  • W Punkcie Ksero COZL wykonywane są wyłącznie kopie dokumentacji medycznej.
  • Punkt Ksero nie prowadzi działalności dodatkowej.

Cennik usług:

1. Sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej z archiwum (1 strona) 8,00 zł
2. Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej (1 strona) 0,30 zł
3. Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem (1 strona) 1,60 zł
4. Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 1,60

 

Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, niski parter

Numery telefonów:

Punkt Ksero 81 454 1702 4/NP