• Punkt Ksero zlokalizowany jest w nowym budynku nr 1 na niskim parterze obok Rejestracji, czynny od 7.30 do 15.05, tel. 81 454 1702.
  • W Punkcie Ksero COZL wykonywane są wyłącznie kopie dokumentacji medycznej.
  • Punkt Ksero nie prowadzi działalności dodatkowej.

Cennik usług:

Opłata za jedną stronę kopii ksero wynosi 50 groszy i wynika z zarządzenia nr 127/2024 Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie odpłatności za dokumentację medyczną udostępnianą w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Lokalizacja:

Budynek nr 1, niski parter obok Rejestracji

budynek 01

Numery telefonów:

Punkt Ksero 81 454 1702 1/NP