• Punkt Ksero zlokalizowany w nowym budynku n4 na niskim partererze jest czynny od 8.00 do 14.30, tel.81 454 1702.
  • W Punkcie Ksero COZL wykonywane są wyłącznie kopie dokumentacji medycznej.
  • Punkt Ksero nie prowadzi działalności dodatkowej.

Cennik usług:

lp. przedmiot opłaty: cena
1. udostępnienie po raz kolejny dokumentacji medycznej w formie wyciągu albo odpisu  9,60 zł za każdą stronę
2. udostępnienie po raz kolejny dokumentacji medycznej w formie kopii albo wydruku  0,30 zł za każdą stronę
3. udostępnienie po raz kolejny dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 1,90 zł za każdą płytę CD
4. wykonanie kopii ksero innej dokumentacji medycznej niż udostępniana 0,30 zł za każdą stronę

 

Opłaty te wynikają z zarządzenia nr 160/2019 Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 116/2019 dotyczącego wprowadzenia cennika odpłatności za dokumentację medyczną udostępnioną w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

 

 

Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, niski parter

Numery telefonów:

Punkt Ksero 81 454 1702 4/NP