Pacjenci pragnący uzyskać kserokopię dokumentacji medycznej powinni zgłosić się do właściwej rejestracji szpitalnej celem złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

  • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli udostępnia dokumentację medyczną w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
  • Za udostępnienie dokumentacji medycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  • Odbiór dokumentacji medycznej oraz uiszczenie opłaty następuje w punkcie ksero w godzinach 8.00- 14.30, tel.81 454 1702 - punkt ksero znajduje się na poziomie niski parter w nowym budynku nr4 przy Izbie Przyjęć.

Cennik usług ksero:

1.
Sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej z archiwum (1 strona)
8,00 zł
2.
Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej (1 strona)
0,30 zł
3.
Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem (1 strona)
1,60 zł
4.
Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych
1,60

Numery telefonów:

Rejestracja tel. 81 454 1000 4/NP
Ksero tel. 81 454 1702  4/NP

Ksero czynne:

poniedziałek - piątek, w godz. 8.00-14.30 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:

Do pobrania w formacie .pdf