Pacjenci pragnący uzyskać kserokopię dokumentacji medycznej powinni zgłosić się do właściwej rejestracji szpitalnej celem złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

  • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli udostępnia dokumentację medyczną w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
  • Za udostępnienie dokumentacji medycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  • Odbiór kopii dokumentacji medycznej oraz uiszczenie opłaty następuje w punkcie ksero w godzinach 7.30- 15.05, tel. 81 454 1702 - Punkt Ksero znajduje się na niskim parterze w nowym budynku nr 1 przy Rejestracji Ogólnej.
  • Kopie może odebrać pacjent lub osoba przez niego upoważniona. Upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej lub może być sporządzone osobno.

Cennik usług ksero:

Opłata za jedną stronę kopii udostępnianej dokumentacji medycznej wynosi 30 groszy i wynika z zarządzenia nr 303/2020 Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie odpłatności za dokumentację medyczną udostępnianą w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.
 
Ponadto, zgodnie z ww. zarządzeniem odpłatność wynosi:
 
1.
udostępnienie po raz kolejny dokumentacji medycznej w formie wyciągu albo odpisu 10 zł za każdą stronę
2.
udostępnienie po raz kolejny dokumentacji medycznej w formie kopii albo wydruku
0,30 zł za każdą stronę
3.
udostępnienie po raz kolejny dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 2,00 zł za każdą płytę CD
4. wykonanie kopii ksero innej dokumentacji medycznej niż udostępniana 0,30 zł za każdą stronę

Ponadto, zgodnie z art. 27 ust. 2a. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta opłaty, o której mowa w ust. 1 nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 tej ustawy.

Numery telefonów:

Rejestracja tel. 81 454 1000 1/WP
Ksero tel. 81 454 1702  1/NP

Ksero czynne:

poniedziałek - piątek, w godz. 7.30-15.05

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej powinien zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko pacjenta, którego dokumentacja dotyczy;
  • nr PESEL tego pacjenta;
  • w miarę możliwości zakres dokumentacji, która ma być udostępniona - na przykład czy dokumentacja szpitalna czy z poradni, wskazane wyniki badań, przedział czasowy lub data, itp.
  • wniosek można przekazać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.