Pacjenci pragnący uzyskać kserokopię dokumentacji medycznej powinni zgłosić się do właściwej rejestracji szpitalnej celem złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

  • Za udostępnienie dokumentacji medycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  • Odbiór kopii dokumentacji medycznej oraz uiszczenie opłaty następuje w punkcie ksero w godzinach 7.30- 15.05, tel. 81 454 1702 - Punkt Ksero znajduje się na niskim parterze w nowym budynku nr 1 przy Rejestracji Ogólnej.
  • Kopie może odebrać pacjent lub osoba przez niego upoważniona. Upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej lub może być sporządzone osobno.

Cennik usług ksero:

Opłata za jedną stronę kopii udostępnianej dokumentacji medycznej wynosi 50 groszy i wynika z zarządzenia nr 26/2024r. Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie odpłatności za dokumentację medyczną udostępnianą w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.
 
Ponadto, zgodnie z ww. zarządzeniem odpłatność wynosi:
 
1.
udostępnienie po raz kolejny dokumentacji medycznej w formie wyciągu albo odpisu 15 zł za każdą stronę
2.
udostępnienie po raz kolejny dokumentacji medycznej w formie kopii albo wydruku
0,50 zł za każdą stronę
3.
udostępnienie po raz kolejny dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 3 zł za każdą płytę CD
4. wykonanie kopii ksero innej dokumentacji medycznej niż udostępniana 0,50 zł za każdą stronę

 

Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 2a. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta opłaty, o której mowa w ust. 1 nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 tej ustawy. Z opłat nie są zwolnione osoby inne niż pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy.

Numery telefonów:

Rejestracja tel. 81 454 1500 1/WP
Ksero tel. 81 454 1702  1/NP

Ksero czynne:

poniedziałek - piątek, w godz. 7.30-15.05

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej powinien zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko pacjenta, którego dokumentacja dotyczy;
  • nr PESEL tego pacjenta;
  • w miarę możliwości zakres dokumentacji, która ma być udostępniona - na przykład czy dokumentacja szpitalna czy z poradni, wskazane wyniki badań, przedział czasowy lub data, itp.
  • wniosek można przekazać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.