Zarząd fundacji:

Prezes:

Marzena Klimczuk

Wiceprezes:

Agata Lipowska

Członkowie zarządu:

Iwona Grymuza
Dariusz Kieszko
Krzysztof Toś

Celem działalności Razem – Fundacji Onkologii Lubelskiej  jest:

  • przygotowywanie i prowadzenie akcji mających na celu walkę z chorobami nowotworowymi,
  • wspieranie działalności Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, realizowane poprzez:zakup sprzętu i aparatury medycznej, zakup wyposażenie nie medycznego, dofinansowanie zadań promujących działalność Centrum Onkologii,
  • udzielanie wsparcia osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom,
  • świadczenie pomocy na rzecz pracowników Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz realizacja programu wypalenia zawodowego,
  • prowadzenie działalności wydawniczej, naukowej, szkoleniowej i dydaktycznej, w tym druk biuletynu Razem,
  • nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi.

Razem – Fundacja Onkologii Lubelskiej  realizuje cele poprzez:

  • prowadzenie szerokiej działalności mającej na celu walkę z chorobami nowotworowymi,
  • działalność wydawniczą w szczególności wydawanie periodyku,
  • organizowanie wykładów, seminariów i konferencji służących przekazywaniu wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działalności fundacji,
  • współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością fundacji.

Numery telefonów:

Razem – Fundacja
Onkologii Lubelskiej
517 257 944

Oficjalna strona

https://fundacja-razem.pl/