Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:


dr n. med. Wojciech Legieć

Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr n. med. Paweł Kiciński
dr hab. n. med. Norbert Grząśko

Lekarze:


dr n. med. Dariusz Jawniak
dr n. med. Adam Walter-Croneck
lek. Małgorzata Piekarczyk
lek. Olha Kylivnyk
dr n. med. Anna Dyrka
dr n. med. Marta Morawska
lek. Justyna Miedzińska-Król
lek. Agnieszka Piebiak
lek. Beata Wałachowska

Lekarze rezydenci:


lek. Urszula Gosik
lek. Katarzyna Jarosz-Chudzik
lek. Jakub Jaworski
lek. Marta Masternak
lek. Piotr Piętowski

Pielęgniarka Oddziałowa:


mgr Joanna Paluch

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:


mgr Małgorzata Szymańska

Pielęgniarka Koordynująca:


mgr Kinga Żelaźnicka

Koordynatorzy Transplantacyjni:


mgr Adrianna Wieluńska
Piotr Mościbrodzki

Koordynator Badań Klinicznych:


mgr Katarzyna Szymańska

Psycholodzy:


mgr Barbara Jurkowska
mgr Agnieszka Plottke

Bank Tkanek i Komórek:


dr n. med. Adam Walter-Croneck - Kierownik
mgr Piotr Klimek – Osoba Odpowiedzialna
mgr Adrianna Wieluńska

Pracownia Cytometrii Przepływowej:


dr n. med. Aneta Gorący - Kierownik
dr n. med. Agnieszka Wilińska

Sekretariat Medyczny:


Agnieszka Waśkowicz
Karolina Kubik
mgr Magdalena Wójcik
mgr Patrycja Skalska
mgr Kinga Wieczorkiewicz
mgr Patrycja Wielosz

 Zadania realizowane:

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku z Bankiem Tkanek i Komórek oraz Pracownią Cytometrii Przepływowej i Fotoferezy Pozaustrojowej:

 1. Oddział pełni rolę ośrodka przeszczepiania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz ośrodka kwalifikującego do przeszczepienia, i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.2005 Nr 169, poz.1411, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ustawy, oraz w oparciu o wewnętrzne akty prawne COZL w Lublinie.
 2. Podstawowym źródłem komórek krwiotwórczych przeszczepianych w Oddziale są komórki krwiotwórcze krwi obwodowej. Oddział posiada także możliwość wykonywania zabiegów pobierania komórek krwiotwórczych ze szpiku.
 3. Oddział sprawuje kompleksową opiekę specjalistyczną nad dawcami i biorcami komórek krwiotwórczych, zarówno objętymi procedurami donacji jak i przeszczepienia w Oddziale.
 4. Oddział realizuje następujące cele:
 • kwalifikację potencjalnych biorców autogenicznych komórek krwiotwórczych do donacji i przeszczepienia,
 • kwalifikację potencjalnych biorców alogenicznych komórek krwiotwórczych od HLA-zgodnych dawców spokrewnionych do przeszczepienia,
 • kwalifikację potencjalnych HLA-zgodnych dawców spokrewnionych do donacji komórek krwiotwórczych,
 • wstępna kwalifikację potencjalnych biorców alogenicznych komórek krwiotwórczych od dawców alternatywnych do przeszczepienia,
 • pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej lub szpiku,
 • przygotowanie biorcy do przeszczepienia komórek krwiotwórczych autogenicznych i alogenicznych,
 • przeszczepienie komórek krwiotwórczych autogenicznych,
 • przeszczepienie komórek krwiotwórczych od HLA-zgodnych dawców spokrewnionych i niespokrewnionych,
 • kwalifikacja chorych do terapii komórkowych i stosowanie tych terapii u chorych z guzami litymi i nowotworami układu krwiotwórczego (np. wlewy limfocytów dawców - DLI), zarówno w opiece potransplantacyjnej, jak i u chorych nie poddawanych wcześniej transplantacjom komórek krwiotwórczych,
 • opieka potransplantacyj na nad biorcami komórek krwiotwórczych autogenicznych i alogenicznych od dawców spokrewnionych i niespokrewnionych,
 • opieka nad dawcą komórek krwiotwórczych po donacji,
 • testowanie, przetwarzanie i przechowywanie komórek krwiotwórczych i stosowanych w terapiach komórkowych,
 • współpraca z innymi jednostkami COZL (diagnostycznymi i leczniczymi) w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad chorym podczas przygotowania do przeszczepienia, podczas samej procedury transplantacyjnej oraz w okresie po transplantacjach, i w czasie monitorowania efektów leczenia,
 • stałe kształcenie kadry, personelu Oddziału w celu osiągnięcia najwyższych standardów opieki specjalistycznej i uzyskania przez Odział/COZL dodatkowych akredytacji członkostw z dziedziny transplantacji komórek krwiotwórczych (EBMT, JACIE, IBMTR).
 • ocena krwiotwórczych komórek macierzystych CD34+ oraz ich bankowanie.

Lokalizacja:

Budynek Diagnostyczno- Laboratoryjny
z częścią łóżkową nr 3,
piętro 1

budynek 03

Numery telefonów:

 

Lekarz kierujący oddziałem 81 454 1250
Zastępca Lekarza kierującego oddziałem 81 454 1254
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1252
Sekretariat medyczny 81 454 1248
Gabinet lekarski 1 81 454 1249
Gabinet lekarski 2 81 454 1251
Gabinet Pobyt Jednodniowy 81 454 1253
   
Część A  
Pokój pielęgniarski 81 4541262
Dyżurka pielęgniarek 81 4541263
Gabinet lekarski 81 4541264
   
Część B  
Pokój pielęgniarek 81 454 1256
Dyżurka pielęgniarek 81 454 1258
Gabinet zabiegowy 81 454 1261
Kuchenka oddziałowa 81 454 1267
Pracownia Cytometrii Przepływowej
/ Kierownik Pracowni
81 454 1259
Koordynator Transplantacyjny/Psycholog 81 454 1267
   

Budynek Diagnostyczno- Laboratoryjny
z częścią łóżkową nr 3,
piętro 6

 

Bank Tkanek i Komórek  
Pokój administracyjny  81 454 1272
Pomieszczenie przetwarzania materiału komórkowego  81 454 1273

 

Budynek Łóżkowy nr 4, wysoki parter

  budynek 03

 Część C  
Dyżurka Pielęgniarek  81 454 1220
Gabinet Zabiegowy 81 454 1227
Gabinet Lekarski 3 / Psycholog 81 454 1224

Budynek Łóżkowy nr 4, niski parter

 

 Część C  
Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1226
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem 81 454 1226
Gabinet Lekarski 1 81 454 1219
Gabinet Lekarski 2 81 454 1231
Sekretariat Medyczny 81 454 1222
Sekretariat Medyczny 81 454 1223
Sekretariat Medyczny (linia FAX) 81 454 1228
Koordynator Badań Klinicznych 81 454 1221
Pielęgniarka Oddziałowa 81 454 1230
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej 81 454 1230
Dyżurka Pielęgniarek 81 454 1220
Pokój przygotowawczy Pobyt Jednodniowy 81 454 1225

Budynek Zespołu
Poradni Specjalistycznych nr 1
, piętro 2

budynek 03

Poradnia Hematologiczna  
Gabinet 1 81 454 1523
Gabinet 2 81 454 1517
Poradnia Transplantologiczna  
Gabinet 2 81 454 1517
Zespół Kwalifikujący do Transplantacji
i Terapii Komórkowych.

Wielodyscyplinarne Konsultacje dla Chorych
na Szpiczaka Plazmocytowego.

W każdy wtorek o godzinie 13.00
Terminy uzgadniane są telefonicznie
z koordynatorem ds. transplantacji i sekretariatem oddziału.
tel.: 81 454 1274 lub 81 454 1248 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(Pacjent powinien posiadać skierowanie
do Poradni Hematologicznej lub Transplantacyjnej)