Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:


dr n. med. Wojciech Legieć

Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr n. med. Paweł Kiciński

Lekarze:


dr n. med. Anna Dyrka
dr n. med. Dariusz Jawniak
dr n. med. Katarzyna Kwaśniewska
dr n. med. Adam Walter-Croneck
lek. Agnieszka Piebiak
lek. Małgorzata Piekarczyk-Fusiarz
lek. Beata Wałachowska

Lekarze rezydenci:


lek. Urszula Gosik
lek. Katarzyna Jarosz-Chudzik
lek. Jakub Jaworski
lek. Marta Masternak
lek. Piotr Piętowski

Pielęgniarka Oddziałowa:


mgr Joanna Paluch

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:


mgr Małgorzata Szymańska

Psycholodzy:


mgr Barbara Jurkowska
mgr Agnieszka Plottke

Koordynator Badań Klinicznych:


mgr Katarzyna Szymańska

Koordynatorzy Transplantacyjni:


mgr Adrianna Wieluńska
Piotr Mościbrodzki

Bank Tkanek i Komórek:

dr n. med. Adam Walter-Croneck - Kierownik
mgr Piotr Klimek – Osoba Odpowiedzialna
mgr Adam Mendel
mgr Adrianna Wieluńska

Pracownia Cytometrii Przepływowej:


dr n. med. Aneta Gorący - Kierownik
dr n. med. Agnieszka Wilińska
mgr Szymon Mazurkiewicz

Sekretariat Medyczny:


mgr Patrycja Skalska
mgr Kinga Wieczorkiewicz
mgr inż. Patrycja Wielosz
mgr Magdalena Wójcik
Karolina Kubik
Agnieszka Waśkowicz

 Zadania realizowane:

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku z Bankiem Tkanek i Komórek oraz Pracownią Cytometrii Przepływowej i Fotoferezy Pozaustrojowej:

 1. Oddział pełni rolę ośrodka przeszczepiania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz ośrodka kwalifikującego do przeszczepienia, i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.2005 Nr 169, poz.1411, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ustawy, oraz w oparciu o wewnętrzne akty prawne COZL w Lublinie.
 2. Podstawowym źródłem komórek krwiotwórczych przeszczepianych w Oddziale są komórki krwiotwórcze krwi obwodowej. Oddział posiada także możliwość wykonywania zabiegów pobierania komórek krwiotwórczych ze szpiku.
 3. Oddział sprawuje kompleksową opiekę specjalistyczną nad dawcami i biorcami komórek krwiotwórczych, zarówno objętymi procedurami donacji jak i przeszczepienia w Oddziale.
 4. Oddział realizuje następujące cele:
 • kwalifikację potencjalnych biorców autogenicznych komórek krwiotwórczych do donacji i przeszczepienia,
 • kwalifikację potencjalnych biorców alogenicznych komórek krwiotwórczych od HLA-zgodnych dawców spokrewnionych do przeszczepienia,
 • kwalifikację potencjalnych HLA-zgodnych dawców spokrewnionych do donacji komórek krwiotwórczych,
 • wstępna kwalifikację potencjalnych biorców alogenicznych komórek krwiotwórczych od dawców alternatywnych do przeszczepienia,
 • pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej lub szpiku,
 • przygotowanie biorcy do przeszczepienia komórek krwiotwórczych autogenicznych i alogenicznych,
 • przeszczepienie komórek krwiotwórczych autogenicznych,
 • przeszczepienie komórek krwiotwórczych od HLA-zgodnych dawców spokrewnionych i niespokrewnionych,
 • kwalifikacja chorych do terapii komórkowych i stosowanie tych terapii u chorych z guzami litymi i nowotworami układu krwiotwórczego (np. wlewy limfocytów dawców - DLI), zarówno w opiece potransplantacyjnej, jak i u chorych nie poddawanych wcześniej transplantacjom komórek krwiotwórczych,
 • opieka potransplantacyj na nad biorcami komórek krwiotwórczych autogenicznych i alogenicznych od dawców spokrewnionych i niespokrewnionych,
 • opieka nad dawcą komórek krwiotwórczych po donacji,
 • testowanie, przetwarzanie i przechowywanie komórek krwiotwórczych i stosowanych w terapiach komórkowych,
 • współpraca z innymi jednostkami COZL (diagnostycznymi i leczniczymi) w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad chorym podczas przygotowania do przeszczepienia, podczas samej procedury transplantacyjnej oraz w okresie po transplantacjach, i w czasie monitorowania efektów leczenia,
 • stałe kształcenie kadry, personelu Oddziału w celu osiągnięcia najwyższych standardów opieki specjalistycznej i uzyskania przez Odział/COZL dodatkowych akredytacji członkostw z dziedziny transplantacji komórek krwiotwórczych (EBMT, JACIE, IBMTR).
 • ocena krwiotwórczych komórek macierzystych CD34+ oraz ich bankowanie.

Lokalizacja:

Budynek Diagnostyczno- Laboratoryjny
z częścią łóżkową nr 3,
piętro 1

budynek 03

Numery telefonów:

 

Lekarz kierujący oddziałem 81 454 1250
Sekretariat medyczny 81 454 1248
Gabinet lekarski 1 81 454 1249
Gabinet lekarski 2 81 454 1251
Pielęgniarka Oddziałowa 81 454 1252
Gabinet Pobyt Jednodniowy 81 454 1253
Kierownik Banku Tkanek i Komórek 81 454 1254
   
Część A  
Pokój pielęgniarski 81 4541262
Dyżurka pielęgniarek 81 4541263
Gabinet lekarski 81 4541264
   
Część B  
Pokój pielęgniarek 81 454 1256
Dyżurka pielęgniarek 81 454 1258
Gabinet zabiegowy 81 454 1261
Pracownia Cytometrii Przepływowej 81 454 1259
Koordynator Transplantacyjny 81 454 1260
Psycholog 81 454 1260
Kuchenka oddziałowa 81 454 1267

Budynek Diagnostyczno- Laboratoryjny
z częścią łóżkową nr 3,
piętro 6

 

Bank Tkanek i Komórek  
Pokój administracyjny  81 454 1272
Pomieszczenie przetwarzania materiału komórkowego  81 454 1273

 

Budynek Łóżkowy nr 4, niski parter

 budynek 03

Część C  
Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1217
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem 81 454 1217
Gabinet Lekarski 1 81 454 1219
Gabinet Lekarski 2 81 454 1231
Sekretariat Medyczny 81 454 1222
Sekretariat Medyczny 81 454 1223
Sekretariat Medyczny (linia FAX) 81 454 1228
Koordynator Badań Klinicznych 81 454 1221
Pielęgniarka Oddziałowa 81 454 1230
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej 81 454 1230
Dyżurka Pielęgniarek 81 454 1220
Pokój przygotowawczy Pobyt Jednodniowy 81 454 1225

Budynek Łóżkowy nr 4, wysoki parter

  

Część C  
Dyżurka Pielęgniarek 81 454 1220
Gabinet Zabiegowy 81 454 1227
Gabinet Lekarski 3 / Psycholog 81 454 1224

 

Zespół Kwalifikujący do Transplantacji
i Terapii Komórkowych.

Wielodyscyplinarne Konsultacje dla Chorych
na Szpiczaka Plazmocytowego.

Kwalifikacje do przeszczepów szpiku, terapii CAR-T i badań klinicznych:
Kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek o godzinie 13:00 w budynku Oddziału (I piętro).

Osoba kierowana winna posiadać:
1. Skierowanie do poradni hematologicznej na kwalifikację do transplantacji szpiku
z ośrodka macierzystego.
2. Dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu choroby i leczenia (karty wypisowe, aktualne wyniki badań)
– posegregowaną w kolejności chronologicznej.

Prosimy o kontakt z Koordynatorami ds. Transplantacji Szpiku i/lub Sekretariatem Oddziału
(tel.: 81 454 1260, 81 454 1248,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
celem zapisania do kwalifikacji i potwierdzenia przyjazdu w danym dniu .