Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr n. med. Wojciech Legieć

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

 dr n. med. Adam Walter-Croneck

Lekarze:

lek. med. Małgorzata Piekarczyk

dr n. med. Dariusz Jawniak

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Monika Legieć

Koordynator Banku Komórek i Tkanek:

mgr Piotr Klimek

Kierownik Pracowni Cytometrii Przepływowej:

dr n. med. Aneta Gorący

 

Zadania realizowane:

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku z Bankiem Tkanek i Komórek oraz Pracownią Cytometrii Przepływowej i Fotoferezy Pozaustrojowej:

 1. Oddział pełni rolę ośrodka przeszczepiania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz ośrodka kwalifikującego do przeszczepienia, i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.2005 Nr 169, poz.1411, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ustawy, oraz w oparciu o wewnętrzne akty prawne COZL w Lublinie.
 2. Podstawowym źródłem komórek krwiotwórczych przeszczepianych w Oddziale są komórki krwiotwórcze krwi obwodowej. Oddział posiada także możliwość wykonywania zabiegów pobierania komórek krwiotwórczych ze szpiku.
 3. Oddział sprawuje kompleksową opiekę specjalistyczną nad dawcami i biorcami komórek krwiotwórczych, zarówno objętymi procedurami donacji jak i przeszczepienia w Oddziale.
 4. Oddział realizuje następujące cele:
 • kwalifikację potencjalnych biorców autogenicznych komórek krwiotwórczych do donacji i przeszczepienia,
 • kwalifikację potencjalnych biorców alogenicznych komórek krwiotwórczych od HLA-zgodnych dawców spokrewnionych do przeszczepienia,
 • kwalifikację potencjalnych HLA-zgodnych dawców spokrewnionych do donacji komórek krwiotwórczych,
 • wstępna kwalifikację potencjalnych biorców alogenicznych komórek krwiotwórczych od dawców alternatywnych do przeszczepienia,
 • pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej lub szpiku,
 • przygotowanie biorcy do przeszczepienia komórek krwiotwórczych autogenicznych i alogenicznych,
 • przeszczepienie komórek krwiotwórczych autogenicznych,
 • przeszczepienie komórek krwiotwórczych od HLA-zgodnych dawców spokrewnionych i niespokrewnionych,
 • kwalifikacja chorych do terapii komórkowych i stosowanie tych terapii u chorych z guzami litymi i nowotworami układu krwiotwórczego (np. wlewy limfocytów dawców - DLI), zarówno w opiece potransplantacyjnej, jak i u chorych nie poddawanych wcześniej transplantacjom komórek krwiotwórczych,
 • opieka potransplantacyj na nad biorcami komórek krwiotwórczych autogenicznych i alogenicznych od dawców spokrewnionych i niespokrewnionych,
 • opieka nad dawcą komórek krwiotwórczych po donacji,
 • testowanie, przetwarzanie i przechowywanie komórek krwiotwórczych i stosowanych w terapiach komórkowych,
 • współpraca z innymi jednostkami COZL (diagnostycznymi i leczniczymi) w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad chorym podczas przygotowania do przeszczepienia, podczas samej procedury transplantacyjnej oraz w okresie po transplantacjach, i w czasie monitorowania efektów leczenia,
 • stałe kształcenie kadry, personelu Oddziału w celu osiągnięcia najwyższych standardów opieki specjalistycznej i uzyskania przez Odział/COZL dodatkowych akredytacji członkostw z dziedziny transplantacji komórek krwiotwórczych (EBMT, JACIE, IBMTR).

Lokalizacja:

nowy budynek nr 3, piętro 1

Numery telefonów:

Lekarz kierujący oddziałem 81 454 1250
Sekretariat 81 454 1248
Gabinet lekarski 1 81 454 1249
Gabinet lekarski 2 81 454 1251
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1252
Pok. Socjalny - salka konferencyjna 81 454 1253
Gabinet lekarza dyżurnego 81 454 1254
Kuchenka oddziałowa - część A 81 454 1255
Punkt pielęgniarski - część A 81 454 1256
Pokój przygotowawczy - część A 81 454 1257
okój pielęgniarek - część A 81 454 1258
Pracownia Cytometrii Przepływowej
i Fotoferezy Pozaustrojowej
81 454 1259
Gabinet cytometrii 81 454 1260
Gabinet zabiegowy - część A 81 454 1261
Pokój przygotowania materiału - część B 81 454 1262
Punkt pielęgniarski - część B 81 454 1263
Pokój przygotowawczy - część B 81 454 1264
Gabinet zabiegowy - część B 81 454 1265
Pokój pielęgniarek - część B 81 454 1266
Gabinet lekarski 4 - część B 81 454 1267
Kuchenka oddziałowa - część B 81 454 1268
Bank Tkanek i Komórek - Administracja 81 454 1272
Bank Tkanek i Komórek - Pomieszczenie
przetwarzania
81 454 1773