Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr n. med. Wojciech Legieć

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr n. med. Adam Walter-Croneck

Lekarze:

lek. med. Małgorzata Piekarczyk
dr n. med. Dariusz Jawniak
dr n. med. Paweł Kiciński
lek. med. Olha Kylivnyk

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Joanna Paluch

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr Kinga Żelaźnicka

Bank Tkanek i Komórek

Kierownik:

dr n. med. Adam Walter-Croneck

Osoba odpowiedzialna:

mgr Piotr Klimek

Pracownicy:

mgr Adrianna Wieluńska

Pracownia Cytometrii Przepływowej:

Kierownik:

dr n. med. Aneta Gorący

Pracownicy:

dr n. med. Agnieszka Wilińska

Koordynator Transplantacyjny:

Piotr Mościbrodzki

Sekretariat:

Agnieszka Waśkowicz
Karolina Kubik

 Zadania realizowane:

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku z Bankiem Tkanek i Komórek oraz Pracownią Cytometrii Przepływowej i Fotoferezy Pozaustrojowej:

 1. Oddział pełni rolę ośrodka przeszczepiania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz ośrodka kwalifikującego do przeszczepienia, i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.2005 Nr 169, poz.1411, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ustawy, oraz w oparciu o wewnętrzne akty prawne COZL w Lublinie.
 2. Podstawowym źródłem komórek krwiotwórczych przeszczepianych w Oddziale są komórki krwiotwórcze krwi obwodowej. Oddział posiada także możliwość wykonywania zabiegów pobierania komórek krwiotwórczych ze szpiku.
 3. Oddział sprawuje kompleksową opiekę specjalistyczną nad dawcami i biorcami komórek krwiotwórczych, zarówno objętymi procedurami donacji jak i przeszczepienia w Oddziale.
 4. Oddział realizuje następujące cele:
 • kwalifikację potencjalnych biorców autogenicznych komórek krwiotwórczych do donacji i przeszczepienia,
 • kwalifikację potencjalnych biorców alogenicznych komórek krwiotwórczych od HLA-zgodnych dawców spokrewnionych do przeszczepienia,
 • kwalifikację potencjalnych HLA-zgodnych dawców spokrewnionych do donacji komórek krwiotwórczych,
 • wstępna kwalifikację potencjalnych biorców alogenicznych komórek krwiotwórczych od dawców alternatywnych do przeszczepienia,
 • pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej lub szpiku,
 • przygotowanie biorcy do przeszczepienia komórek krwiotwórczych autogenicznych i alogenicznych,
 • przeszczepienie komórek krwiotwórczych autogenicznych,
 • przeszczepienie komórek krwiotwórczych od HLA-zgodnych dawców spokrewnionych i niespokrewnionych,
 • kwalifikacja chorych do terapii komórkowych i stosowanie tych terapii u chorych z guzami litymi i nowotworami układu krwiotwórczego (np. wlewy limfocytów dawców - DLI), zarówno w opiece potransplantacyjnej, jak i u chorych nie poddawanych wcześniej transplantacjom komórek krwiotwórczych,
 • opieka potransplantacyj na nad biorcami komórek krwiotwórczych autogenicznych i alogenicznych od dawców spokrewnionych i niespokrewnionych,
 • opieka nad dawcą komórek krwiotwórczych po donacji,
 • testowanie, przetwarzanie i przechowywanie komórek krwiotwórczych i stosowanych w terapiach komórkowych,
 • współpraca z innymi jednostkami COZL (diagnostycznymi i leczniczymi) w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad chorym podczas przygotowania do przeszczepienia, podczas samej procedury transplantacyjnej oraz w okresie po transplantacjach, i w czasie monitorowania efektów leczenia,
 • stałe kształcenie kadry, personelu Oddziału w celu osiągnięcia najwyższych standardów opieki specjalistycznej i uzyskania przez Odział/COZL dodatkowych akredytacji członkostw z dziedziny transplantacji komórek krwiotwórczych (EBMT, JACIE, IBMTR).
 • ocena krwiotwórczych komórek macierzystych CD34+ oraz ich bankowanie.

Lokalizacja:

Budynek Diagnostyczno- Labolatoryjny z częścią łóżkową nr 3, piętro 1

budynek 03

Numery telefonów:

 

Lekarz kierujący oddziałem 81 454 1250
Zastępca Lekarza kierującego oddziałem 81 454 1254
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1252
Sekretariat 81 454 1248
Gabinet lekarski 1 81 454 1249
Gabinet lekarski 2 81 454 1251
Gabinet Pobyt Jednodniowy 81 454 1253
Koordynator Transplantacyjny 81 454 1260
Część A  
Pokój pielęgniarski 81 4541262
Dyżurka pielęgniarek 81 4541263
Gabinet lekarski 81 4541264
Pracownia Cytometrii Przepływowej / Kierownik Pracowni 81 454 1259
   
Część B  
Pokój pielęgniarek 81 454 1256
Dyżurka pielęgniarek 81 454 1258
Gabinet zabiegowy 81 454 1261
Kuchenka oddziałowa 81 454 1267
   
Bank Tkanek i Komórek  
Pokój administracyjny 81 454 1272
Pomieszczenie przetwarzania mat. komórkowego 81 454 1273
   
Poradnia hematologiczna 81 4541517
   

Zespół Kwalifikujący do Transplantacji i Terapii Komórkowych.
Wielodyscyplinarne Konsultacje dla Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego.
W każdy wtorek o godzinie 13.00
Terminy uzgadniane są telefonicznie
z koordynatorem ds. transplantacji i sekretariatem oddziału.
tel.: 81 454 1274 lub 81 454 1248 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(Pacjent powinien posiadać skierowanie do Poradni Hematologicznej
lub Transplantacyjnej)