Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska - Szatkowska

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

lek. med. Barbara Maciejewska

Lekarze:

lek. med. Marta Piekarska
dr. n. med. Izabela Kordzińska - Cisek
dr. n. med. Andrzej Majdan
lek. med. Paweł Gołębiowski

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Jolanta Dziurko

Psycholog kliniczny:

mgr Iwona Kuźmińska-Hopkała

Zadania realizowane:

I Oddział Onkologii Klinicznej, II Oddział Onkologii Klinicznej oraz Oddział Chemioterapii Dziennej prowadzą leczenie pacjentów z nowotworami wysokochemiowrażliwymi (chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze, nowotwory jąder), średniowrażliwymi i niskowrażliwymi (nowotwory przewodu pokarmowego, nowotwory piersi, mięsaki). Przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych procedur obejmujących chemioterapię, chemioimmunoterapię z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych i drobnocząsteczkowych inhibitorów kinaz tyrozynowych, chemioradioterapię i chemioradioimmunoterapię oraz hormonoterapię. Pacjenci kwalifikowani są też do radioterapii -leczenie radykalne lub paliatywne.

W Oddziałach wykonywane są drobne zabiegi diagnostyczne i lecznicze, jak np.:

  • biopsja szpiku,
  • trepanobiopsja,
  • punkcje jam ciała,
  • biopsje diagnostyczne.

Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, piętro 2

Numery telefonów:

Sekretariat 81 454 1232
Gabinet lekarski/konsultacyjny 81 454 1233
Gabinet zabiegowy 81 454 1234
Punkt pielęgniarski A 81 454 1235
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1238
Punkt pielęgniarski B 81 454 1237
Lekarz dyżurny 81 454 1236
Gabinet lekarski 81 454 1241
Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1242