Drukuj

 


Oddział 
Otorynolaryngologiczny


Oddział
Urologiczny

Oddział
Chirurgii Onkologicznej

Oddział Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej

Oddział  
Chirurgiczny Ogólny

Oddział
Chirurgii Plastycznej

II Oddział  
Ginekologii Onkologicznej

Oddział 
Hematologiczny

Oddział  
Immunologii Klinicznej

Oddział  
Onkologii Klinicznej

Pododdział  
Chemioterapii Dziennej

Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii


I Oddział  
Radioterapii


II Oddział
Radioterapii

Blok 
Operacyjny

 

 

I Oddział
Ginekologii Onkologicznej