Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr n. med. Dariusz Kieszko

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr n. med. Justyna Podlodowska

Lekarze:

dr n. med. Emilia Rymkiewicz
lek. med. Ewa Swaczyj
lek. med. Jacek Skrzyński
lek. med. Agnieszka Gąbka-Dembal
lek. med. Grażyna Rusinek

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Maria Romanowska

Zadania realizowane:

  • W oddziale leczone są pacjentki z chorobami nowotworowymi narządu płciowego: szyjki macicy, jamy macicy, jajników, pochwy i sromu. Stosowane leczenie to radioterapia, chemioterapia, radiochemioterapia. Do Oddziału przyjmowane są pacjentki z nowotworami piersi oraz inne wymagające leczenia promieniami. Przeprowadzane jest głównie leczenie radykalne także paliatywna radioterapia. 
  • W oddziale prowadzone są międzynarodowe, wieloośrodkowe badania kliniczne u chorych z nowotworami jajnika, trzonu macicy, szyjki macicy.
  • Personel oddziału podnosi kwalifikacje poprzez uczestniczenie w zjazdach i konferencjach krajowych i zagranicznych, uczestniczy także w szkoleniach oddziałowych oraz w ramach PTO. W oddziale wdrożone są procedury i standardy opieki nad chorymi, które są ciągle uaktualniane  w oparciu o najnowszą wiedzę.   
  • Pielęgniarki ukończyły kursy specjalistyczne „Przygotowanie i podawanie leków cytostatycznych”, „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”,” Leczenie ran”, „Leczenie bólu przewlekłego”, „Opieka paliatywna”, kurs z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Personel oddziału ma ukończony kurs „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”.
  • W oddziale prowadzone jest leczenie zgodnie ze światowymi standardami chemioterapii i radioterapii oraz dzięki uczestnictwu w konferencjach i śledzeniu światowej i krajowej literatury ciągle jest unowocześniane. W najbliższym czasie wprowadzimy chemioterapię dootrzewnową u chorych kwalifikujących się do tej metody leczenia.

Lokalizacja:

Budynek Łóżkowy nr 4, piętro 5

budynek 04

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1076 4/P2
Gabinet lekarski  81 454 1079 4/P2
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1077 4/P2
Punkt pielęgniarski 81 454 1080 4/P2
Sanitaruszki  81 454 1084 4/P2
Sekretariat medyczny 81 454 1075 4/P2
Lekarz dyżurny 81 454 1078 4/P2