Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski

Lekarze:

dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski
dr n. med. Józef Kotarski
dr n. med. Magdalena Michalak
dr n. med. Izabela Winkler
dr n. med. Tomasz Palacz
lek. med. Wojciech Szlichtyng

Położna Koordynująca:

Ukalska Iwona

 

Zadania realizowane:

  • II Oddział Ginekologii Onkologicznej swoim zakresem działania obejmuje wysokospecjalistyczne, interdyscyplinarne oraz kompleksowe procedury zabiegowe z zakresu diagnostyki i leczenia patologii narządu płciowego kobiety (chirurgia klasyczna, techniki endoskopowe) w oparciu o aktualne zalecenia krajowych i międzynarodowych towarzystw onkologicznych, z uwzględnieniem radykalnych technik operacyjnego leczenia raka sromu, pochwy, szyjki i trzonu macicy oraz nowoczesnych metod terapii zaawansowanych klinicznie postaci raka jajnika, w tym u pacjentek z uogólnionym procesem rozrostowym w jamie brzusznej (dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna).

Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, piętro 5

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1200 4/P5
Sekretariat 81 454 1199 4/P5
Lekarz dyżurny 81 454 1201 4/P5
Punkt pielęgniarski 81 454 1202 4/P5
Gabinet zabiegowy 81 454 1203 4/P5
Gabinet zabiegowy 81 454 1204 4/P5