Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem

dr n. med. Joanna Świrska

Koordynator terapii izotopowych

lek. med. Marcin Lewicki

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej

dr n. med. Marcin Pachowicz

Lekarze Endokrynolodzy

dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak
lek. med. Anna Gołda
lek. med. Marcin Lewicki
lek. med. Monika Szymańska
dr n. med. Joanna Świrska
lek. med. Ewa Tywanek
lek. med. Anna Wartacz
lek. med. Karolina Zapalska-Pożarowska

Lekarze Medycyny Nuklearnej 

prof. dr hab. n. med. Beata Chrapko
lek. med. Krzysztof Florek
dr n. med. Marcin Pachowicz
lek. med. Katarzyna Ścibisz-Dziedzic

 Elektroradiolodzy ZMN

mgr Natalia Wtykło
mgr Aleksandra Żelazowska
lic. Magdalena Jańczyk
lic. Ilona Samek

Radiofarmaceuci ZMN

mgr Andrzej Olesiuk
mgr inż. Dominika Janczylik

Inspektorzy Ochrony Radiologicznej IOR-3

mgr inż. Rober Muzyka
lic. Jakub Aftyka

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Kazimiera Dorota Wicik

Zadania realizowane:

Oddział Endokrynologiczny wraz z Zakładem Medycyny Nuklearnej zajmuje się:

 1. diagnostyką i kompleksowym leczeniem nowotworów układu dokrewnego, ze szczególnym uwzględnieniem guzów neuroendokrynnych oraz nowotworów tarczycy, w tym terapii z użyciem jodu promieniotwórczego;
 2. stratyfikacją ryzyka genetycznych uwarunkowań diagnozowanych schorzeń i kwalifikacją wybranych pacjentów do odpowiedniej diagnostyki;
 3. rozpoznawaniem i leczeniem endokrynnych powikłań terapii przeciwnowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań niepożądanych immunoterapii;
 4. diagnostyką i leczeniem zmian ogniskowych zlokalizowanych w narządach wydzielania wewnętrznego, w tym m.in. w przysadce, nadnerczach i tarczycy;
 5. diagnostyką i leczeniem funkcjonalnych zaburzeń układu wydzielania wewnętrznego, m.in. nadczynności lub niedoczynności tarczycy, przytarczyc, kory nadnerczy, przysadki czy gonad;
 6. diagnostyką schorzeń przebiegających z niedoborem hormonu wzrostu i ich leczeniem substytucyjnym w ramach programu lekowego;
 7.  leczeniem akromegalii, w tym z wykorzystaniem analogu somatostatyny II generacji i antagonisty rec. dla hormonu wzrostu w ramach programów lekowych;
 8. diagnostyką hormonalnych przyczyn nadciśnienia tętniczego;
 9. diagnostyką i leczeniem zaburzeń metabolicznych, w tym gospodarki węglowodanowej, lipidowej czy otyłości;
 10. diagnostyką i leczeniem endokrynnych uwarunkowań żeńskiej i męskiej niepłodności pierwotnej i wtórnej;
 11.  udzielaniem informacji o metodach zachowania płodności w przypadku rozpoznań onkologicznych przed wdrożeniem terapii przeciwnowotworowej;
 12. udzielaniem konsultacji endokrynologicznych chorym hospitalizowanym w COZL;
 13. przygotowaniem pacjentów COZL z chorobami układu wydzielania wewnętrznego do zabiegów operacyjnych czy innych form terapii;
 14.  udzielaniem specjalistycznych porad w ramach przyszpitalnych poradni: endokrynologicznej, diabetologicznej, leczenia raka tarczycy/guzów neuroendokrynnych.

 Zakład Medycyny Nuklearnej wykonuje badania z zakresu diagnostyki i terapii z użyciem produktów radiofarmaceutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób onkologicznych i endokrynologicznych.

Wykonywane badania radioizotopowe:

 1. scyntygrafia tarczycy z użyciem radioznacznika 99mTc;
 2. scyntygrafia przytarczyc;
 3. scyntygrafia guzów adrenergicznych z użyciem MIBG;
 4. scyntygrafia kości miejscowa trójfazowa oraz całego ciała z możliwością wykonania badania SPECT/CT;
 5. scyntygraficzna ocena węzłów chłonnych wartowniczych.

Wkrótce planowane jest także rozszerzenie diagnostyki o ocenę guzów neuroendokrynnych przy użyciu scyntygrafii receptorów somatostatynowych, a także o badania nerek oraz płuc.

W zakresie terapii radioizotopowej przeprowadzane są kwalifikacja,  leczenie oraz monitorowanie pacjentów:

 1. z łagodnymi chorobami tarczycy, jak wole guzowate czy choroba Graves-Basedowa - terapia z użyciem I131;
 2. poddawanych radiosynowektomii;
 3. poddawanych paliatywnemu leczeniu bólów kostnych w przebiegu zmian metastatycznych do kości.

Trwają przygotowania do wdrożenia terapii za pomocą radu-223 zmian przerzutowych w układzie kostnym, terapii guzów neuroendokrynnych (177Lu-DOTA-peptydy) oraz terapii raka prostaty (177Lu-PSMA).

Badanie scyntygraficzne kości wskazane jest w przypadku:

 • podejrzenia procesu nowotworowego z przerzutami do kości,
 • oceny skuteczności leczenia przerzutów do kości,
 • zapalenia tkanki kostnej,
 • oceny skuteczności leczenia po wykonaniu przeszczepów kostnych,
 • oceny stanu kości w przypadku powstania stopy cukrzycowej,
 • choroby Pageta,
 • diagnostyki ognisk zapalnych,
 • oceny stanu ukrwienia odłamów kostnych,
 • zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
 • zapalenia stawów w chorobach tkanki łącznej.


Wykonanie badania scyntygraficznego kości w początkowym okresie leczenia onkologicznego, a następnie w przypadku pojawienia się podejrzanych zmian w układzie kostnym, zwiększa użyteczność badania kości z uwagi na możliwość oceny porównawczej układu kostnego.
Informację płynące z badania radioizotopowego kości są komplementarne względem innych badań obrazowych, a wiedza jak przerzut zmienia metabolizm kostny pozwala zoptymalizować leczenie. Scyntygrafia kości ze względu na swoją specyfikę nie może być zastąpiona innymi badaniami, nawet badaniem PET/CT. W porównaniu do badania radiologicznego scyntygrafia kości wykazuje się o wiele wyższą czułością w stosunku do ujawnienia ognisk uszkodzenia kości. Dodatkowo badanie scyntygraficzne może być pomocne w diagnostyce stanów zapalnych, oceny ukrwienia kośćca oraz obrzęku tkanek miękkich. Dzięki scyntygrafii kości możliwe jest różnicowanie stanów zapalnych tkanki kostnej oraz procesów nowotworowych.

Zakład Medycyny Nuklearnej posiada możliwość znacznego zwiększenia ilości badań kości z zachowaniem wykorzystania technik hybrydownych i wysokiej wartości diagnostycznej. Możliwe jest wykonanie ok. 50-60 badań na tydzień w trybie ambulatoryjnym.

Przeciwskazania do badania:

Przeciwwskazaniem do wykonania badania scyntygraficznego jest ciąża lub karmienie piersią. Może być nim także nadwrażliwość na którykolwiek składnik iniekcji, za pomocą której podawany jest izotop. Radioizotopy stosowane w czasie badania scyntygraficznego mają krótki czas półtrwania – szybko wydalane są z organizmu. Alergia na wykorzystany w badaniu radioizotop stanowi przeciwwskazanie do badania

Lokalizacja:

Budynek nr 3, p3

 • Oddział Endokrynologiczny - piętro 3 (P3)
 • Zakład Medycyny Nuklearnej - wysoki parter budynku nr.4 (WP)

budynek 04

Numery telefonów:

Lekarz kierujący oddziałem 81 454 1465 3/P3
Gabinet lekarski 81 454 1466 3/P3
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1467 3/P3
Sekretariat 81 454 1468 3/P3
Gabinet zabiegowy 81 454 1469 3/P3
Dyżurka pielęgniarek 81 454 1470 3/P3
Punkt pielęgniarski 81 454 1471 4/WP
Laboratorium gorące
(Zakład Medycyny Nuklearnej)
81 454 1472 4/WP
Pokój badań
(Zakład Medycyny Nuklearnej)
81 454 1473 4/WP
Pracownia mała gamma-kamera
(Zakład Medycyny Nuklearnej)
81 454 1474 4/WP
Gabinet lekarski / Pokój opisowy
(Zakład Medycyny Nuklearnej)
81 454 1475 4/WP
Pracownia duża gamma-kamera
(Zakład Medycyny Nuklearnej)
81 454 1476 4/WP
Pomieszczenie odpadów
radioaktywnych
(Zakład Medycyny Nuklearnej)
81 454 1477 4/-1
Inspektorzy Ochrony Radiologicznej IOR-3 81 747 1481 3/P3

Poradniki:

 1. Zalecenia dla pacjenta po leczeniu jodem radioaktywnym
 2. Jak przygotować się do leczenia - terapia izotopowa
 3. Wskazówki dotyczące hospitalizacji dla pacjentów zgłaszających się do oddziału endokrynologii z zakładem medycyny nuklearnej
 4. 16-09-2021_Zgoda_na_Leczenie_131I_MP.doc
 5. Kwalifikacja do terapii oraz terapia łagodnych chorób tarczycy za pomocą jodu promieniotwórczego

Zakład Medycyny Nuklearnej

 1. informacja_ogolna_dla_pacjenta_ZMN
 2. informacja_zgoda_kwalifikacja_do_terapii_radiojodem
 3. informacja_zgoda_limfoscyntygrafia
 4. informacja_zgoda_scyntygrafia_przytarczyc
 5. informacja_zgoda_scyntygrafia_kosci
 6. informacja_zgoda_scyntygrafia_receptorow_somatostatyny
 7. informacja_zgoda_scyntygrafia_tarczycy
 8. informacja_zgoda_terapia_rad223

Szanowni Państwo
W związku z prowadzeniem przez COZL dokumentacji medycznej w formie elektronicznej wyniki Pacjentów kierowych z Poradni i Oddziałów Centrum są dostępne dla lekarzy w systemie komputerowym.

Kopia wyniku dla pacjenta jest do uzyskania po wypełnieniu wniosku o udostępnienie dokumentacji w Rejestracji Ogólnej, wydruk przygotowywany jest w punkcie ksero. Prośbę o nagranie płyty z badania należy zgłosić w dniu badania, w innych przypadkach prośbę o nagranie płyty można zgłosić w rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Wyniki pacjentów spoza COZL są przygotowywane do odbioru i dostępne w Rejestracji Ogólnej (opis + wydruk lub płyta CD).

Czas oczekiwania na opis to 7 dni.