Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr hab.n.med. Tomasz Kubiatowski

Lekarze:

dr hab.n.med. Maria Cioch
dr n. med. Tomasz Ciszewski
dr n. med. Tomasz Jankowski
dr n. med. Bożena Kukiełka-Budny
dr n. med. Monika Rychlik-Grabowska
dr n. med. Anna Wojnicz-Pokora
lek. med. Małgorzata Byra
lek. med. Agnieszka Chmielewska
lek. med. Agata Chrzanowska-Kapica
lek. med. Aneta Dobrzyńska-Rutkowska
lek. med. Kamil Kuć
lek. med. Karolina Łopacka-Szatan
lek. med. Katarzyna Schab
lek. med. Anna Twardosz
lek. med. Elwira Wysokińska
lek. med. Katarzyna Żbikowska-Szwajgier
lek. med. Izabela Kordzińska- Cisek
lek. med. Natalia Ścirka
lek. med. Katarzyna Machulska- Ciuraj
lek. med. Mirosław Polak
lek. med. Barbara Koszła
lek. med. Stanisław Kieszko
lek. med. Katarzyna Furgał
lek. med. Marcin Łukowski
lek. med. Katarzyna Szklener
lek. med. Katarzyna Gmyz

Pielęgniarka Oddziałowa:

dr n. med. Marzena Kamińska

Psycholog kliniczny:

mgr Iwona Kuźmińska-Hopkała

Zadania realizowane:

Oddział Onkologii Klinicznej wraz z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej prowadzi leczenie pacjentów z wysokochemiowrażliwymi nowotworami (chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze, nowotwory jąder) oraz średniowrażliwe i niskowrażliwe (nowotwory przewodu pokarmowego, piersi oraz mięsaki) przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych procedur obejmujących chemioterapię, chemioimmunoterapię z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych i drobnoczasteczkowych inhibitorów kinaz tyrozynowych, chemioradioterapię i chemioradioimmunoterapię oraz hormonoterapię. Pacjenci kwalifikowani są też do radioterapii - leczenie radykalne lub paliatywne.

W Oddziale wykonywane są także drobne zabiegi diagnostyczne i lecznicze, jak np.:

 • biopsja szpiku,
 • trepanobiopsja,
 • punkcje jam ciała,
 • biopsje diagnostyczne.

Informacje szczegółowe:

 • W Oddziale leczeni są przede wszystkim pacjenci chorujący na wysokochemiowrażliwe nowotwory (chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze, nowotwory jąder) oraz średniowrażliwe i niskowrażliwe (nowotwory przewodu pokarmowego, piersi oraz mięsaki).
 • Stosowane są wysokospecjalistyczne procedury obejmujące chemioterapię, chemioimmunoterapię z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych i drobnoczasteczkowych inhibitorów kinaz tyrozynowych, chemioradioterapię i chemioradioimmunoterapię oraz hormonoterapię.
 • W ramach leczenia w Oddziale pacjenci kwalifikowani są także do radioterapii. Procedury powyższe realizowane są w leczeniu radykalnym lub paliatywnym zgodnie z zasadami leczenia. W Oddziale prowadzone jest leczenie w ramach dużych wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych II i III fazy, m.in. u pacjentów z rakiem piersi, rakiem jelita grubego, rakiem nerki, czerniakiem, chłoniakami nieziarniczymi, przerzutami do kości oraz anemią.
 • W Oddziale wykonywane są także drobne zabiegi diagnostyczne i lecznicze, jak np. biopsja szpiku, trepanobiopsja, punkcje jam ciała, biopsje diagnostyczne. Celem zapewnienia pacjentom jak najlepszego leczenia personel Oddziału współpracuje z wieloma innymi oddziałami i klinikami, w tym z ortopedami, kardiologami, pulmonologami i hematologami. Współpracujemy z Kliniką Hematologii SPSK 1 w Lublinie przy kwalifikacji chorych do leczenia chemioterapią wysokodawkową z przeszczepem szpiku.
 • W ramach poszerzania własnej wiedzy i umiejętności personel Oddziału uczestniczy w licznych zjazdach, kursach i konferencjach polskich i zagranicznych, jak kongresy ASCO w USA, ESMO w Europie, EBCC i inne. Prowadzimy także dokształcanie wewnątrzoddziałowe oraz podczas spotkań PTO.
 • W Oddziale opracowane są i wdrażane standardy, procedury i algorytmy opieki pielęgniarskiej. Pozwala to na uzyskanie wyższego poziomu świadczonych usług pielęgniarskich i umożliwiają dokonania oceny prawidłowości wykonanych zabiegów i procedur medycznych.
 • Pielęgniarki Oddziału systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w licznych konferencjach i zjazdach naukowych. Pozwala to na aktualizację wiedzy, nabywanie dodatkowych umiejętności, wymiany poglądów, które mogą być wykorzystywane w opiece nad pacjentami dotkniętymi chorobą nowotworową.
 • Pielęgniarki mają ukończone kursy z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ukończyły również kursy specjalistyczne: „Przygotowanie i podawanie leków cytostatycznych”, „Zapis i interpretacja EKG”, „Leczenie ran”, "Leczenie bólu przewlekłego, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”. Pielęgniarki Oddziału należą do Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Panie salowe mają ukończony kurs dla sanitariuszek szpitalnych. Z uwagi na rosnące potrzeby pacjentów oraz wdrażanie nowego leczenia. Oddział powinien posiadać min. 80 łóżek oraz min. 40 pomp infuzyjnych, więcej niż obecnie.

Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, piętro 1

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1024 4/P1
Sekretariat 81 454 1023 4/P1
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1025 4/P1
Lekarz dyżurny 81 454 1026 4/P1
Pokój lekarzy 1 81 454 1027 4/P1
Pokój lekarzy 2 81 454 1028 4/P1
Pokój Monitora 81 454 1029 4/P1
Punkt pielęgniarski 81 454 1030 4/P1