Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem (1 PIĘTRO):

dr n. med. Bożena Kukiełka-Budny

Koordynator Oddziału (1 PIĘTRO):

dr n. med. Aneta Dobrzyńska-Rutkowska

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem (2 PIĘTRO):

lek. med. Anna Twardosz

Koordynator Oddziału (2 PIĘTRO):

lek. med. Barbara Maciejewska

Lekarze (1 piętro):

dr n. med. Bożena Kukiełka-Budny
dr n. med. Anna Wojnicz-Pokora
dr n. med. Agata Chrzanowska-Kapica
dr n. med. Aneta Dobrzyńska-Rutkowska
lek. med. Ewa Ładna-Krzywicka
lek. med. Karolina Łopacka-Szatan
lek. med. Katarzyna Schab
lek. med. Katarzyna Gmyz
lek. med. Natalia Ścirka
lek. med. Mirosław Polak
lek. med. Piotr Woch
lek. med. Kamil Kwaśny

Lekarze (2 piętro):

dr n. med. Izabela Kordzińska- Cisek
dr n. med. Andrzej Majdan
lek. med. Małgorzata Byra
lek. med. Barbara Maciejewska
lek. med. Anna Twardosz
lek. med. Paweł Gołębiowski
lek. med. Marta Piekarska
lek. med. Paulina Stachyra-Strawa

Psycholog kliniczny:

mgr Iwona Kuźmińska-Hopkała

Pielęgniarka Oddziałowa:

dr n. med. Marzena Kamińska

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej (1 piętro):

mgr Renata Tymicka

Pielęgniarki koordynujące (1 piętro):

mgr Agnieszka Pawlak-Warszawska

mgr Emilia Małyska

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej (2 piętro):

mgr Elwira Paśnik

Pielęgniarki koordynujące (2 piętro):

lic. piel. Aleksandra Biszczanik

lic. piel. Marzena Ostasz

Zadania realizowane:

Oddział Onkologii Klinicznej prowadzi leczenie pacjentów z wysokochemiowrażliwymi nowotworami (chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze, nowotwory jąder) oraz średniowrażliwe i niskowrażliwe (nowotwory przewodu pokarmowego, piersi oraz mięsaki) przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych procedur obejmujących chemioterapię, chemioimmunoterapię z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych i drobnoczasteczkowych inhibitorów kinaz tyrozynowych, chemioradioterapię i chemioradioimmunoterapię oraz hormonoterapię. Pacjenci kwalifikowani są też do radioterapii - leczenie radykalne lub paliatywne.

W Oddziale wykonywane są także drobne zabiegi diagnostyczne i lecznicze, jak np.:

 • biopsja szpiku,
 • trepanobiopsja,
 • punkcje jam ciała,
 • biopsje diagnostyczne.

Informacje szczegółowe:

 • W Oddziale leczeni są przede wszystkim pacjenci chorujący na wysokochemiowrażliwe nowotwory (chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze, nowotwory jąder) oraz średniowrażliwe i niskowrażliwe (nowotwory przewodu pokarmowego, piersi oraz mięsaki).
 • Stosowane są wysokospecjalistyczne procedury obejmujące chemioterapię, chemioimmunoterapię z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych i drobnoczasteczkowych inhibitorów kinaz tyrozynowych, chemioradioterapię i chemioradioimmunoterapię oraz hormonoterapię.
 • W ramach leczenia w Oddziale pacjenci kwalifikowani są także do radioterapii. Procedury powyższe realizowane są w leczeniu radykalnym lub paliatywnym zgodnie z zasadami leczenia. W Oddziale prowadzone jest leczenie w ramach dużych wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych II i III fazy, m.in. u pacjentów z rakiem piersi, rakiem jelita grubego, rakiem nerki, czerniakiem, chłoniakami nieziarniczymi, przerzutami do kości oraz anemią.
 • W Oddziale wykonywane są także drobne zabiegi diagnostyczne i lecznicze, jak np. biopsja szpiku, trepanobiopsja, punkcje jam ciała, biopsje diagnostyczne. Celem zapewnienia pacjentom jak najlepszego leczenia personel Oddziału współpracuje z wieloma innymi oddziałami i klinikami, w tym z ortopedami, kardiologami, pulmonologami i hematologami. Współpracujemy z Kliniką Hematologii SPSK 1 w Lublinie przy kwalifikacji chorych do leczenia chemioterapią wysokodawkową z przeszczepem szpiku.
 • W ramach poszerzania własnej wiedzy i umiejętności personel Oddziału uczestniczy w licznych zjazdach, kursach i konferencjach polskich i zagranicznych, jak kongresy ASCO w USA, ESMO w Europie, EBCC i inne. Prowadzimy także dokształcanie wewnątrzoddziałowe oraz podczas spotkań PTO.
 • W Oddziale opracowane są i wdrażane standardy, procedury i algorytmy opieki pielęgniarskiej. Pozwala to na uzyskanie wyższego poziomu świadczonych usług pielęgniarskich i umożliwiają dokonania oceny prawidłowości wykonanych zabiegów i procedur medycznych.
 • Pielęgniarki Oddziału systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w licznych konferencjach i zjazdach naukowych. Pozwala to na aktualizację wiedzy, nabywanie dodatkowych umiejętności, wymiany poglądów, które mogą być wykorzystywane w opiece nad pacjentami dotkniętymi chorobą nowotworową.
 • Pielęgniarki mają ukończone kursy z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ukończyły również kursy specjalistyczne: „Przygotowanie i podawanie leków cytostatycznych”, „Zapis i interpretacja EKG”, „Leczenie ran”, "Leczenie bólu przewlekłego, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”. Pielęgniarki Oddziału należą do Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Panie salowe mają ukończony kurs dla sanitariuszek szpitalnych. Z uwagi na rosnące potrzeby pacjentów oraz wdrażanie nowego leczenia. Oddział powinien posiadać min. 80 łóżek oraz min. 40 pomp infuzyjnych, więcej niż obecnie.

Lokalizacja:

Budynek Łóżkowy nr 4, piętro 1

budynek 04

Numery telefonów:

Lekarz kierujący oddziałem 81 454 1024 4/1P
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1025 4/1P
Zastępca Pielęgniarki oddziałowej 81 454 1025 4/1P
Lekarz dyżurny 81 454 1026 4/1P
Pokój lekarzy 1 81 454 1027 4/1P
Pokój lekarzy 2 81 454 1028 4/1P
Pokój lekarzy 3 81 454 1036 3/1P
Pokój lekarzy 4 81 454 1035 3/1P
Pokój lekarzy 5 81 454 1034 3/1P
Pokój Monitora 81 454 1029 4/1P
Punkt pielęgniarski
/ Pielęgniarka koordynująca
81 454 1030 4/1P
Sekretariat 81 454 1023, 1031 4/1P
Gabinet zabiegowy 81 454 1032 4/1P
Kuchenka oddziałowa 81 454 1033 4/1P
Sekretariat 747-19-80 4/1P
Sekretariat 747-20-11 4/1P

Budynek Łóżkowy nr 4, piętro 2

Numery telefonów:

Sekretariat 81 454 1232 4/2P
Gabinet lekarski/konsultacyjny 81 454 1233 4/2P
Gabinet zabiegowy 81 454 1234 4/2P
Punkt pielęgniarski A 81 454 1235 4/2P
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1238 4/2P
Punkt pielęgniarski B 81 454 1237 4/2P
Lekarz dyżurny 81 454 1236 4/2P
Gabinet lekarski 81 454 1241 4/2P