Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

 dr hab. n. med. Anna Brzozowska

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

lek. med. Ewa Łyjak

Lekarze:

dr n. med. Dorota Bańkowska-Polak
lek. med. Zofia Kwiatkowska-Bojarska
lek. med. Aleksandra Borsukiewicz-Jarocka
lek.med. Anna Iwan

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Małgorzata Matczuk

Zadania realizowane:

  • Leczenie prowadzone jest dla chorych z różną lokalizacją nowotworów z zastosowaniem radioterapii lub radiochemioterapii.
  • W gabinecie zabiegowym wykonywane są drobne zabiegi diagnostyczno-lecznicze.

Lokalizacja:

Budynek Łóżkowy nr 4, piętro 4

budynek 04

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1088 4/P4
Sekretariat 81 454 1087 4/P4
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1089 4/P4
Lekarz dużurny 81 454 1090 4/P4
Pokój lekarzy 81 454 1091 4/P4
Punkt pielęgniarski 81 454 1092 4/P4