Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

 dr hab. n. med. Anna Brzozowska

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

lek. med. Ewa Łyjak

Lekarze:

lek. med. Zofia Kwiatkowska-Bojarska
lek. med. Aleksandra Borsukiewicz-Jarocka

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Małgorzata Matczuk

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:

mgr Jadwiga Kijewska

Zadania realizowane:

W II Oddziale Radioterapii prowadzona jest pełna, zaawansowana diagnostyka oraz kompleksowe leczenie specjalistyczne: radioterapia, chemioterapia i leczenie skojarzone.
II Oddział Radioterapii specjalizuje się w leczeniu chorych na pierwotne i wtórne nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, nowotwory regionu głowy i szyi, nowotwory płuca, przewodu pokarmowego, moczowo-płciowego i raka piersi. 

Informacje szczegółowe:

W oddziale prowadzone są międzynarodowe, wieloośrodkowe badania kliniczne.
Publikacje do wglądu w bazie danych biblioteki UM w Lublinie.

Lokalizacja:

Budynek Łóżkowy nr 4, piętro 4

budynek 04

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1088 4/P4
Sekretariat 81 454 1087 4/P4
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1089 4/P4
Lekarz dużurny 81 454 1090 4/P4
Pokój lekarzy 81 454 1091 4/P4
Punkt pielęgniarski 81 454 1092 4/P4