Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr n. med. Zbigniew Karaś

Zastepca Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr n.med. Sylwia Kołodziej-Andrejuk

Lekarze:

dr n.med. Sylwia Kołodziej-Andrejuk
dr n.med. Wojciech Skorzyński
dr n.med. Katarzyna Hołyńska-Dąbrowska
dr n.med. Marta Kisielewska
lek.med. Angelika Dziura
lek.med. Anna Górna
lek.med. Małgorzata Jankowska
lek.med. Urszula Lembryk
lek.med. Ewa Pietruczuk-Niedziałek
lek.med. Anna Piwowarska
lek.med. Elżbieta Tomaszewska
lek.med. Agnieszka Rudnik
lek.med. Katarzyna Rajewska-Durda
lek.med. Piotr Słabek
lek.med. Magdalena Wnuk-Karakuła
lek.med. Katarzyna Golonka
lek.med. Mateusz Stępka
lek.med. Bożenna Paszczyk Hławacz
lek.med. Marcin Łęcki
lek.med. Kornelia Karska

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Dorota Oraczewska

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:

mgr Jadwiga Bąk

Starsza Sekretarka Medyczna:

mgr Wanda Tomiło

Zadania realizowane:

  • diagnostyka i leczenie chorych w 10-łóżkowym Oddziale Intensywnej Terapii
  • konsultowanie  pacjentów  w  oddziałach  Szpitala  i  kwalifikowanie  ich  do  leczenia  w Oddziale Intensywnej Terapii
  • kwalifikacja pacjentów do zabiegów operacyjnych w Pracowni Preanestetycznej
  • znieczulanie pacjentów do zabiegów operacyjnych
  • diagnostyka i leczenie bólu w Poradni Leczenia Bólu
  • konsultacje żywnieniowe ,edukacja żywieniowa oraz  organizacja opieki żywnieniowej w ramach Zespołu d/s Leczenia Żywieniowego
  • organizowanie i współudział w postępowaniu resuscytacyjnym na terenie COZL

Lokalizacja:

Budynek Łóżkowy nr 3, piętro 5

budynek 03

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1106 4/P5
Sekretariat 81 454 1113 4/P5
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1108 4/P5
Pokój lekarzy 81 454 1109 4/P5
Sala intensywnej opieki 81 454 1107 4/P5
Izolatka 81 454 1110 4/P5
Zespół reanimacyjny 81 454 1111 4/P5

Do Pobrania:

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów
do Oddziału Intensywnej Terapii