Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

lek. med. Władysław Rogała

Lekarze:

dr n. med. Tomasz Wnuk
dr n. med. Krzysztof Grabowski
lek. med. Paweł Andrzejewicz
lek. med. Piotr Maksymiuk
lek. med. Dawid Pyzik
lek. med. Dawid Kijewski
lek. med. Mateusz Matyjaszczyk
lek. med. Przemysław Golonka

Lekarze rezydenci:

lek. med. Dawid Kijewski
lek. med. Mateusz Matyjaszczyk

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Wiesława Kosz

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:

mgr Monika Kruk

Zadania realizowane:

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej jest pełnoprofilowym oddziałem ortopedycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii narządu ruchu, w tym:

- chorób nowotworowych tkanek miękkich,

- chorób nowotworowych kości,

- chirurgii kręgosłupa,

- zmian guzopodobnych,

- protezoplastyka biodra i kolana (w tym również protezy rewizyjne),

- urazy narządu ruchu,

- inne choroby ortopedyczne

Informacje szczegółowe:

Oddział rozpoczął działalność od 1 lipca 2015 r. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej funkcjonuje samodzielnie na III piętrze, budynku nr 3.


Trzon zespołu stanowią lekarze z Kliniki Ortopedii i Traumatologii SPSK4 pod kierunkiem Lekarza Kierującego Oddziałem Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz. Ponadto w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pracuje 3 rezydentów specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.


Zespołem pielęgniarskim kieruje Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wiesława Kosz oraz Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej mgr Monika Kruk.


W Oddziale pracuje 10 lekarzy w tym 3 rezydentów, 23 pielęgniarki, 8 sanitariuszek, 1 noszowy, 3 sekretarki medyczne i 1 koordynator ds. obrotu implantami.


Priorytetem działania Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej COZL jest kompleksowa diagnostyka i leczenie pacjentów onkologicznych w zakresie nowotworów pierwotnych i wtórnych narządu ruchu. W oddziale leczeni są przede wszystkim chorzy na nowotwory kości i tkanek miękkich. Dominują Pacjenci z przerzutami do kości. Wykonujemy resekcje nowotworów i stabilizację kości długich oraz kręgosłupa. We współpracy z zespołem Onkologii Klinicznej leczymy chorych na pierwotne nowotwory kości i tkanek miękkich, ponadto operujemy nowotwory łagodne i zmiany guzopodobne narządu ruchu. W ramach kontraktu z NFZ zakładamy także protezy biodra i kolana, w tym również rewizyjne. Do leczenia chorych po rozległych resekcjach kości używamy specjalnych protez, w tym protez „drukowanych”
dopasowanych do powstałego ubytku. Leczymy różne choroby ortopedyczne i również sporadycznie urazy narządu ruchu. Przy współpracy z Zespołem Chirurgii Plastycznej jesteśmy w stanie pokryć ubytki kości i tkanek miękkich wolnymi przeszczepami wielotkankowymi, przenoszonymi z naczyniami.


Oddział posiada 26 łóżek. Do chwili obecnej w naszym oddziale przebywało 6517 chorych, wykonaliśmy do tej pory około 6000 operacji.


Do tej pory opublikowaliśmy dwie prace w Chir. Nasz. Ruchu Ortop. Polska jesteśmy również autorami dwóch rozdziałów w podręcznikach „Mięsaki kości” i „Ortopedia i Traumatologia”. Wyniki leczenia prezentowaliśmy podczas dwóch zjazdów Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz na wielu konferencjach. W sumie przedstawiliśmy 14 referatów.


W ramach poszerzania własnej wiedzy i umiejętności Lekarze tworzący zespołu Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej uczestniczą w konferencjach, szkoleniach oraz kursach krajowych i zagranicznych. Pozwala to na aktualizację wiedzy, nabywanie dodatkowych umiejętności, wymiany poglądów, które mogą być wykorzystywane w opiece nad pacjentami dotkniętymi chorobą nowotworową. Prowadzimy także dokształcanie wewnątrz oddziałowe.

 

Lokalizacja:

Budynek nr 3, piętro 3

budynek 03

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1197 3/P3
Pokój lekarzy 81 454 1194 3/P3
Pielęgniarka Oddziałowa / Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej 81 454 1190 3/P3
Sala wzmożonego nadzoru 81 454 1193 3/P3
Gabinet przygotowawczy 81 454 1195 3/P3
Gabinet zabiegowo-diagnostyczny 81 454 1192 3/P3
Sekretariat 81 454 1188
81 454 1189
3/P3
Koordynator ds. obrotu implantami 81 454 1196 3/P3