Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz

Lekarze:

lek. med. Władysław Rogała
dr n. med. Tomasz Wnuk
lek. med. Piotr Maksymiuk
lek. med. Paweł Andrzejewicz
lek. med. Dawid Pyzik
lek. med. Krzysztof Grabowski

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Wiesława Kosz

 

Zadania realizowane:

  • Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej swoim zakresem obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym z zabiegów ortopedycznych z zakresu chorób nowotworowych tkanek miękkich i kości oraz zmian guzopodobnych.

Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, piętro 5

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1188 4/P5
Pielęgniarka koordynująca 81 454 1190 4/P5
Sala wzmożonego nadzoru 81 454 1191 4/P5
Gabinet przygotowawczy 81 454 1192 4/P5
Sala opatrunkowa 81 454 1193 4/P5
Pokój lekarzy 81 454 1189 4/P5
Sekretariat 81 454 1189 4/P5