Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

lek. med. Władysław Rogała

Lekarze:

dr n. med. Tomasz Wnuk
lek. med. Paweł Andrzejewicz
lek. med. Piotr Maksymiuk
lek. med. Dawid Pyzik
lek. med. Krzysztof Grabowski

Lekarze rezydenci:

lek. med. Dawid Kijewski
lek. med. Mateusz Matyjaszczyk

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Wiesława Kosz

Sekretariat:

Beata Janek
mgr Ewelina Babicz-Krysiak

Zadania realizowane:

  • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej jest pełnoprofilowym oddziałem ortopedycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii narządu ruchu,w tym chirurgii kręgosłupa, oraz chorób nowotworowych tkanek miękkich, kości oraz zmian guzopodobnych.
  • Priorytetem działania Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej COZL jest kompleksowa diagnostyka i leczenie pacjentów onkologicznych w zakresie nowotworów pierwotnych i wtórnych narządu ruchu.

Lokalizacja:

Budynek nr 3, piętro 3

budynek 03

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1188 3/P3
Pielęgniarka koordynująca 81 454 1190 3/P3
Sala wzmożonego nadzoru 81 454 1191 3/P3
Gabinet przygotowawczy 81 454 1192 3/P3
Sala opatrunkowa 81 454 1193 3/P3
Pokój lekarzy 81 454 1189 3/P3
Sekretariat 81 454 1189 3/P3