Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr n. med. Małgorzata Ciechańska

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr n. med. Anna Czerepińska

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:

Elżbieta Stachurska

p. o. z- cy pielęgniarki oddziałowej:

mgr piel. Katarzyna Niedziałek

 

Zadania realizowane:

Oddział Onkologii Klinicznej oraz Oddział Chemioterapii Dziennej prowadzą leczenie pacjentów z nowotworami wysokochemiowrażliwymi (chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze, nowotwory jąder), średniowrażliwymi i niskowrażliwymi (nowotwory przewodu pokarmowego, nowotwory piersi, mięsaki).

Przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych procedur obejmujących chemioterapię, chemioimmunoterapię z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych i drobnocząsteczkowych inhibitorów kinaz tyrozynowych, chemioradioterapię i chemioradioimmunoterapię oraz hormonoterapię.

Pacjenci kwalifikowani są też do radioterapii - leczenie radykalne lub paliatywne.

W Oddziałach wykonywane są drobne zabiegi diagnostyczne i lecznicze, jak np.:

  • a) biopsja szpiku,
  • b) trepanobiopsja,
  • c) punkcje jam ciała,
  • d) biopsje diagnostyczne.

 

Lokalizacja:

Budynek 3, wysoki parter

Telefon:

Punkt pielęgniarski
81 454 1048 3/wp

Lokalizacja:

Budynek 1, pierwsze piętro

Telefony:

Punkt pielęgniarski 81 454 1049 1/p1
Pielęgniarka koordynująca
81 454 1045 1/p1
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1043 1/p1
Pokój konsultacyjny dla chemioterapii dziennej 81 454 1014 4/NP