Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr n. med. Małgorzata Ciechańska

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr n. med. Anna Czerepińska

Pielęgniarka Oddziałowa:

Elżbieta Stachurska

p. o. z- cy pielęgniarki oddziałowej:

mgr piel. Klaudia Sekutowska

 

Zadania realizowane:

Oddział Onkologii Klinicznej oraz Oddział Chemioterapii Dziennej prowadzą leczenie pacjentów z nowotworami wysokochemiowrażliwymi (chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze, nowotwory jąder), średniowrażliwymi i niskowrażliwymi (nowotwory przewodu pokarmowego, nowotwory piersi, mięsaki).

Przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych procedur obejmujących chemioterapię, chemioimmunoterapię z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych i drobnocząsteczkowych inhibitorów kinaz tyrozynowych, chemioradioterapię i chemioradioimmunoterapię oraz hormonoterapię.

Pacjenci kwalifikowani są też do radioterapii - leczenie radykalne lub paliatywne.

W Oddziałach wykonywane są drobne zabiegi diagnostyczne i lecznicze, jak np.:

  • a) biopsja szpiku,
  • b) trepanobiopsja,
  • c) punkcje jam ciała,
  • d) biopsje diagnostyczne.

 

Lokalizacja:

Budynek 3, wysoki parter

budynek 03

Telefon:

Punkt pielęgniarski
81 454 1048 3/wp

Lokalizacja:

Budynek 1, pierwsze piętro

Telefony:

Lekarz Kierujący Oddziałem: 81 454 1052 3/wp
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:   81 454 1051 3/wp
Pielęgniarka oddziałowa: 81 454 1043 1/p1
Zastępca pielęgniarki oddziałowej: 81 454 1045 1/p1
Punkt pielęgniarski:   81 454 1048 3/wp
Punkt pielęgniarski:  81 454 1049 1/p1
Sekretariat I: 81 454 1047 3/wp
Sekretariat II: 81 454 1056 1/p1
Gabinet lekarski 1: 81 454 1050 3/wp
Gabinet lekarski 2:  81 454 1051 3/wp
Gabinet lekarski 3: 81 454 1052 3/wp
Gabinet lekarski 4: 81 454 1522 3/wp
Gabinet lekarski 5: 81 454 1053 1/p1
Gabinet Konsultacji Internistycznej:     81 454 1014 3/wp