Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr n. med. Robert Klijer

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr n. med. Marek Urban

Lekarze:

dr n. med. Kamil Muc
dr n. med. Krzysztof Zajączkowski
dr n. med. Jacek Kiś
lek. med. Paweł Iberszer
lek. med. Lesław Sykut
lek. med. Waldemar Białek
lek. med. Michał Jaśkiewicz

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr Ewa Popielarska

Zadania realizowane:

Oddział Urologiczny zajmuje się diagnostyką, leczeniem i opieką szpitalną nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu moczowo-płciowego a w szczególności:

  • leczeniem chirurgicznym nowotworów układu moczowo-płciowego w tym nowotworów: stercza, pęcherza moczowego, moczowodów, nerek, jąder, prącia oraz pozostałych narządów układu moczowo-płciowego,
  • wykonywaniem zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w ramach pobytów jednodniowych,
  • leczeniem innych schorzeń urologicznych towarzyszących chorobom nowotworowym.

Głównym celem powstania Odziału Urologii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest idea kompleksowego leczenia chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego - nowotworów nerek, moczowodu, pęcherza moczowego, cewki moczowej, jąder i prącia.

W szerokim ujęciu Oddział Urologii tworzą lekarze urolodzy, oraz ściśle współpracujący z nimi lekarze onkolodzy, radioterapeuci, radilodzy, patomorfolodzy oraz rehabilitanci. Umożliwia to pełną diagnostykę oraz interdyscyplinarne leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi układu moczowo-płciowego.

Oddział dysponuje dostępem do nowoczesnych metod diagnostycznych oraz operacyjnych. Rocznie wykonuje się ok. 110 prostatektomii radykalnych, 50 cystektomii, 120 nefrektomii przy użyciu techniki otwartej i laparoskopowej. Stawia nas to w czołówce Oddziałów Urologicznych w Polsce pod kątem ilości oraz kompleksowaości zabiegów onkologii urologicznej.

Dodatkowym obszarem w którym aktywnie uczestniczymy jest profilaktyka chorób nowotworowych. Liczbowe ujęcie czynników wpływających na zdrowie znane jest co najmniej od Raportu Lalonda opublikowanego w 1974 r. Poniższy diagram pokazuje 4 główne czynniki - pola zdrowotne.

pola L

Rycina. Pola zdrowotne Lalonda

Największy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, na który składają się między innymi takie elementy: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne), zatrudnienie, czynniki ryzyka zdrowotnego i zawodowego, sposób rekreacji czy zachowania seksualne. Środowisko fizyczne warunkuje stan zdrowia człowieka w około 21%. Zdrowie człowieka w 16% uwarunkowane jest przez czynniki genetyczne, zaś jedynie 10%, czyli w najmniejszym stopniu poprzez opiekę zdrowotną, jej strukturę, organizację, funkcjonowanie czy też dostępność do świadczeń medycznych i ich jakość.

Lokalizacja:

Budynek Łóżkowy nr 4, piętro 4

budynek 04

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1171 4/P4
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem 81 454 1171 4/P4
Sekretariat 81 454 1170 4/P4
Pokój lekarzy 81 454 1174 4/P4
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1172 4/P4
Lekarz dyżurny 81 454 1173 4/P4
Punkt pielęgniarski 81 454 1175 4/P4
Pokój pielęgniarek 81 454 1178 4/P4
Gabinet cytoskopii 81 454 1176 4/P4
Gabinet zabiegowy 81 454 1177 4/P4

Lekarze

r klijer oddzial urologiczny 5 dr n. med. Robert Klijer
Lekarz Kierujący Oddziałem
m urban oddzial urologiczny 1 dr n. med. Marek Urban
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem
k muc oddzial urologiczny 4 dr n. med. Kamil Muc
k zajaczkowski oddzial urologiczny 2 dr n. med. Krzysztof Zajączkowski
p iberszer oddzial urologiczny 6 lek. med. Paweł Iberszer