Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr n. med. Robert Klijer

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr n. med. Marek Urban

Lekarze:

dr n. med. Krzysztof Zajączkowski
dr n. med. Jacek Kiś
lek. med. Paweł Iberszer
lek. med. Lesław Sykut
lek. med. Waldemar Białek
lek. med. Michał Jaśkiewicz
lek. med. Michał Cabanek
lek. med. Damian Widz

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr Ewa Popielarska

Zadania realizowane:

Oddział Urologiczny zajmuje się diagnostyką, leczeniem i opieką szpitalną nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu moczowo-płciowego a w szczególności:

  • leczeniem chirurgicznym nowotworów układu moczowo-płciowego w tym nowotworów: stercza, pęcherza moczowego, moczowodów, nerek, jąder, prącia oraz pozostałych narządów układu moczowo-płciowego,
  • wykonywaniem zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w ramach pobytów jednodniowych,
  • leczeniem innych schorzeń urologicznych towarzyszących chorobom nowotworowym.

Głównym celem powstania Odziału Urologii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest idea kompleksowego leczenia chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego - nowotworów nerek, moczowodu, pęcherza moczowego, cewki moczowej, jąder i prącia.

W szerokim ujęciu Oddział Urologii tworzą lekarze urolodzy, oraz ściśle współpracujący z nimi lekarze onkolodzy, radioterapeuci, radilodzy, patomorfolodzy oraz rehabilitanci. Umożliwia to pełną diagnostykę oraz interdyscyplinarne leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi układu moczowo-płciowego.

Oddział dysponuje dostępem do nowoczesnych metod diagnostycznych oraz operacyjnych. Rocznie wykonuje się ok. 110 prostatektomii radykalnych, 50 cystektomii, 120 nefrektomii przy użyciu techniki otwartej i laparoskopowej. Stawia nas to w czołówce Oddziałów Urologicznych w Polsce pod kątem ilości oraz kompleksowaości zabiegów onkologii urologicznej.

Dodatkowym obszarem w którym aktywnie uczestniczymy jest profilaktyka chorób nowotworowych. Liczbowe ujęcie czynników wpływających na zdrowie znane jest co najmniej od Raportu Lalonda opublikowanego w 1974 r. Poniższy diagram pokazuje 4 główne czynniki - pola zdrowotne.

pola L

Rycina. Pola zdrowotne Lalonda

Największy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, na który składają się między innymi takie elementy: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne), zatrudnienie, czynniki ryzyka zdrowotnego i zawodowego, sposób rekreacji czy zachowania seksualne. Środowisko fizyczne warunkuje stan zdrowia człowieka w około 21%. Zdrowie człowieka w 16% uwarunkowane jest przez czynniki genetyczne, zaś jedynie 10%, czyli w najmniejszym stopniu poprzez opiekę zdrowotną, jej strukturę, organizację, funkcjonowanie czy też dostępność do świadczeń medycznych i ich jakość.

Lokalizacja:

Budynek Łóżkowy nr 4, piętro 4

budynek 04

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1171 4/P4
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem 81 454 1171 4/P4
Sekretariat 81 454 1170 4/P4
Pokój lekarzy 81 454 1174 4/P4
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1172 4/P4
Lekarz dyżurny 81 454 1173 4/P4
Punkt pielęgniarski 81 454 1175 4/P4
Pokój pielęgniarek 81 454 1178 4/P4
Gabinet cytoskopii 81 454 1176 4/P4
Gabinet zabiegowy 81 454 1177 4/P4

Lekarze

r klijer oddzial urologiczny 5 dr n. med. Robert Klijer
Lekarz Kierujący Oddziałem
m urban oddzial urologiczny 1 dr n. med. Marek Urban
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem
k zajaczkowski oddzial urologiczny 2 dr n. med. Krzysztof Zajączkowski
p iberszer oddzial urologiczny 6 lek. med. Paweł Iberszer