Blok Operacyjny

Pracownicy:

Kierownik:

mgr. Dorota Gustaw-Dzierba

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr piel. Anna Milanowska

Pielęgniarka Koordynująca Anestezjologiczna:

 

Informacje ogólne:

  • Blok Operacyjny składa się z 7 nowocześnie wyposażonych sal operacyjnych, 4 - łóżkowej Sali Nadzoru Poznieczuleniowego oraz zaplecza socjalno-magazynowego.
  • Sale operacyjne wyposażone są w nowoczesne systemy utrzymujące i nadzorujące wysoki stopień czystości epidemiologicznej oraz nowoczesne systemy klimatyzacyjne.
  • Blok Operacyjny dysponuje nowoczesną aparaturą umożliwiającą przeprowadzanie zabiegów z zakresu chirurgii, urologii, ginekologii, laryngologii i ortopedii, zarówno technikami klasycznymi jak i endoskopowymi.

Blok Operacyjny świadczy usługi w zakresie:

  • Przeprowadzanie zabiegów operacyjnych planowych i ostrych,
  • przeprowadzanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych planowych i ostrych,
  • nadzór nad pacjentami operowanymi w bezpośrednim okresie pooperacyjnym na Sali Nadzoru Poznieczuleniowego,
  • przeprowadzanie znieczuleń do zabiegów i procedur diagnostycznych poza Blokiem Operacyjnym (Pracownie Endoskopowe, Pracownia Cystoskopowa, Zakład Brachyterapii, gabinet zabiegowy II Oddz. Ginekologii Onkologicznej, znieczulenia do kardiowersji, znieczulenia do badań w Pracowniach TK i MRI ),
  • zakładanie portów naczyniowych- zakładanie centralnych cewników naczyniowych oraz cewników dializacyjnych,
  • zakładanie cewników zewnątrzoponowych w celu analgezji- konsultowanie pacjentów przed planowymi znieczuleniami w Pracowni Preanestetycznej.

Personel Bloku Operacyjnego aktywnie uczestniczy w kursach, szkoleniach i zjazdach naukowych podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe i zdobywając nowe umiejętności.

Lokalizacja:

Budynek Łóżkowy nr 4, piętro 6

budynek 04

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1140 4/P6
Pielęgniarska Oddziałowa 81 454 1141 4/P6
Pokój lekarzy anestezjologów 81 454 1142 4/P6
Pokój socjalny 81 454 1145 4/P6
Sala nadzoru pooperacyjnego 81 454 1150 4/P6
Sala operacyjna nr 1 81 454 1151 4/P6
Sala operacyjna nr 2 81 454 1152 4/P6
Sala operacyjna nr 3 81 454 1153 4/P6
Sala operacyjna nr 4 81 454 1154 4/P6
Sala operacyjna nr 5 81 454 1155 4/P6
Sala operacyjna nr 6 81 454 1156 4/P6
Sala operacyjna nr 7 81 454 1157 4/P6
Pokój pielęgniarek anestezjologicznych 81 454 1144 4/P6
Pokój pielęgniarek instrumentariuszek 81 454 1143 4/P6
Pielęgniarka koordynująca Anestezjologią 81 454 1158 4/P6
Sala operacyjna nr 1