Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

Lekarze:

dr hab. n. med. Ewelina Grywalska
dr n. med. Agata Surdacka
dr n. med. Agnieszka Stelmach-Gołdyś
lek.med. Aleksandra Pyzik

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Lucyna Jakubowska

Zadania realizowane:

  • Oddział Immunologii Klinicznej zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności ze współistniejącymi innymi chorobami o tle immunologicznym.
  • Leczenie immunoglobulinami stosowane jest jako leczenie substytucyjne w pierwotnych i wtórnych niedoborach odporności, przebiegających z hipogammaglobulinemią ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłej białaczki limfocytowej, szpiczaka plazmocytowego oraz stanu po przeszczepieniu komórek macierzystych.

Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, piętro 1

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1276 4/P1
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1277 4/P1
Pokój lekarzy 81 454 1278 4/P1
Pokój lekarzy 81 454 1520 4/P1
Punkt pielęgniarski 81 454 1279 4/P1
Gabinet zabiegowy 81 454 1280 4/P1