Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr n. med. Aleksandra Pyzik

Lekarze:

dr n. med. Aleksandra Pyzik
dr n. med. Agnieszka Stelmach-Gołdyś

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Małgorzata Jakubik

Sekretariat:

mgr Justyna Cybul

Zadania realizowane:

  • Oddział Immunologii Klinicznej zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności ze współistniejącymi innymi chorobami o tle immunologicznym.
  • Leczenie immunoglobulinami stosowane jest jako leczenie substytucyjne w pierwotnych i wtórnych niedoborach odporności, przebiegających z hipogammaglobulinemią ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłej białaczki limfocytowej, szpiczaka plazmocytowego oraz stanu po przeszczepieniu komórek macierzystych.
  • Oddział Immunologii Klinicznej prowadzi diagnostykę i leczenie układowych zapaleń stawów w zakresie: reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenia stawów wywołane przez kryształy, obwodowe i osiowe spondyloartropatie zapalne (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, reaktywne zapalenie stawów) oraz diagnostykę i leczenie układowych chorób tkanki łącznej (m. in.: toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjogrena, zapalenie wielomięśniowe, skórno-mięśniowe, układowe zapalenia naczyń, twardzina układowa) i zespołów paranowotworowych.

Lokalizacja:

budynek nr 4, piętro 2

budynek 03

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1282 4/P2
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1277 4/P2
Gabinet lekarzy 81 454 1278
81 454 1281
4/P2
Sekretariat 81 454 1520 4/P2
Pokój socjalny 81 454 1284 4/P2
Punkt pielęgniarski 81 454 1279 4/P2
Gabinet zabiegowy 81 454 1280 4/P2