Pracownicy:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Zadania realizowane:

  • W skład I Poradni Ginekologii Onkologicznej wchodzą gabinety nr 2 i nr 3 (piętro 2, nowy budynek).
  • Pacjentki pierwszoraowe zgłaszają się do poradni z pełną dokumentacją. Rejestrować można się osobiście, telefonicznie lub przez internet.

Informacje szczegółowe:

  • W skład I Poradni Ginekologii Onkologicznej wchodzą gabinety nr 2 i nr 3 (piętro 2, nowy budynek).
  • Pacjentki pierwszoraowe zgłaszają się do poradni z pełną dokumentacją. Rejestrować można się osobiście, telefonicznie lub przez internet.

Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, piętro 2

Numery telefonów:

Kierownik ZPS 81 454 1511 C/P1
Sekretariat 81 454 1552  
Rejestracja 81 454 1500
81 454 1501
81 454 1502
81 454 1503
4/NP
Poradnia - Gabinet nr 2 81 454 1548 4/P2
Poradnia - Gabinet nr 3 81 454 1549 4/P2