Pracownicy:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Lekarze:

dr n. med. Tomasz Stankiewicz
technik audiologii Magdalena Cioczek

Zadania realizowane:

  • Świadczenia w poradnii audiologicznej mają na celu kompleksową opiekę nad pacjentami z zaburzeniami narządu słuchu zarówno obwodowego jak i ośrodkowego.
  • Pacjentami zajmuje się lekarz – specjalista, audiolog, który ma do dyspozycji nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt umożliwiający dokładną topodiagnostykę drogi słuchowej.
  • W ocenie zaburzeń percepcji dźwięków wykorzystywany jest szeroki zestaw badań wysokospecjalistycznych, zarówno subiektywnych jak i obiektywnych, progowych i nadprogowych.
  • Z badań i konsultacji audiologicznych mogą korzystać pacjenci oddziałów szpitalnych i poradni COZL, jak i pacjenci z zaburzeniami narządu słuchu kierowani z innych placówek.
  • Istnieje także możliwość wykonania badan obrazowych CT, MRI w przypadku, gdy po diagnostyce audiologicznej są one zalecane.

Informacje szczegółowe dotyczące zakresu wykonywanych badań  i aparatury:

  • Audiometr kliniczny.
  • Mostek impedancyjny.
  • Aparat do wykonywania otoemisji akustycznych.
  • Aparat do wykonywania słuchowych potencjałów wywołanych.

Lokalizacja:

budynek nr 1, piętro 3

budynek 01

Numery telefonów:

Kierownik ZPS 81 454 1513 1/P3
Sekretariat 81 454 1160  
Rejestracja 81 454 1501 1/WP
Poradnia - Gabinet nr 1 81 454 1542 1/P3
Poradnia - Gabinet nr 2 81 454 1543 1/P3