Pracownicy:

Kierownik:

dr n. med. Małgorzata Ciechańska

Lekarze:

dr n. med. Anna Czerepińska

Zadania realizowane:

 • Poradnia Chemioterapii przynależy organizacyjnie do Zespołu Poradni Specjalistycznych Ambulatorium COZL. Realizowane są tu świadczenia ambulatoryjne zgodne z zakresem i wymaganiami zawartymi w podpisanej umowie z NFZ.
 • Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne obejmują następujące czynności:
  • kwalifikację do leczenia chemicznego (badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, udzielanie lub zalecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych,
  • prowadzenie wybranych programów lekowych – nowotwory złośliwe z podścieliska przewodu pokarmowego GIST.
  • chemioterapia cytostatykami doustnymi
  • immunoterapia nowotworów złośliwych min. rak nerki, czerniak złośliwy,
  • leczenie bifosfonianami dożylnymi zmian przerzutowych w układzie kostnym,
  • hormonoterapia nowotworów złośliwych min. rak piersi, rak gruczołu krokowego,
  • hormonoterapia nowotworów złośliwych min. rak piersi, rak gruczołu krokowego,
  • okresowa ocena skuteczności leczenia specjalistycznego,
  • okresowa ocena toksyczności leczenia z ewentualnym leczeniem wspomagającym kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, rehabilitację leczniczą,
  • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie.

Lokalizacja:

budynek C, poziom 2

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 C/P2
Sekretariat 81 454 1047 C/P2
Rejestracja 81 454 1507
81 454 1508
C/P1
Pielęgniarka koordynująca 81 454 1048 C/P2
Gabinet zabiegowy 81 454 1049 C/P2
Poradnia - Gabinet lekarski nr 1 81 454 1050 C/P2
Poradnia - Gabinet lekarski nr 2 81 454 1051 C/P2
Poradnia - Gabinet lekarski nr 3 81 454 1052 C/P2