Pracownicy:

Kierownik:

 

 

Zadania realizowane:

 • Poradnia Chemioterapii przynależy organizacyjnie do Zespołu Poradni Specjalistycznych Ambulatorium COZL. Realizowane są tu świadczenia ambulatoryjne zgodne z zakresem i wymaganiami zawartymi w podpisanej umowie z NFZ.
 • Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne obejmują następujące czynności:
  • kwalifikację do leczenia chemicznego (badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, udzielanie lub zalecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych,
  • prowadzenie wybranych programów lekowych – nowotwory złośliwe z podścieliska przewodu pokarmowego GIST.
  • chemioterapia cytostatykami doustnymi
  • immunoterapia nowotworów złośliwych min. rak nerki, czerniak złośliwy,
  • leczenie bifosfonianami dożylnymi zmian przerzutowych w układzie kostnym,
  • hormonoterapia nowotworów złośliwych min. rak piersi, rak gruczołu krokowego,
  • hormonoterapia nowotworów złośliwych min. rak piersi, rak gruczołu krokowego,
  • okresowa ocena skuteczności leczenia specjalistycznego,
  • okresowa ocena toksyczności leczenia z ewentualnym leczeniem wspomagającym kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, rehabilitację leczniczą,
  • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie.

 

Lokalizacja:

Budynek 3, wysoki parter

budynek 03

Telefony:

Sekretariat  81 454 1047 
3/wp
Gabinet lekarski nr 1   
81 454 1050   
3/wp
Gabinet lekarski nr 2 81 454 1051 3/wp
Gabinet lekarski nr 3 81 454 1052 3/wp
Gabinet lekarski nr 4 81 454 1522 3/wp

Lokalizacja:

Budynek 1, pierwsze piętro1

Telefony:

Sekretariat 81 454 1046 1/p1
Gabinet lekarski nr 5 81 454 1053 1/p1
Rejestracja 81 454 1507
81 454 1508
1/wp