Pracownicy:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Kierownik poradni:

dr n. med. Zbigniew Dyrda

Zadania realizowane:

  • W Poradni Chirurgii Onkologicznej udzielane są specjalistyczne porady z zakresu chorób nowotworowych, które obejmują diagnostykę, leczenie i opiekę poszpitalną.
  • W Sali Zabiegów Ambulatoryjnych wykonywane są drobne zabiegi chirurgiczne (wycinanie raków skóry, znamion skórnych itp.)
  • Poradnie ściśle współpracują z rentgenodiagnostyką, gdzie wykonuje się: MMG, USG, CT, MRI, oraz z Zakładem Patomorfologii wykonującym badania histopatologiczne,cytologiczne i immunohistochemiczne.
  • Poradnie wyposażone są w dermatoskop i aparat USG, co umożliwia wstępną szybką diagnostykę.
  • Lekarze przyjmujący w poradniach biorą udział w corocznych konferencjach naukowych Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Chirurgii Onkologicznej.

Lokalizacja:

Budynek nr 1, piętro 3

budynek 01

Numery telefonów:

Kierownik ZPS 81 454 1513 1/P3
Sekretariat 81 454 1553  1/P3
Rejestracja 81 454 1500
81 454 1501
81 454 1502
81 454 1503
1/wP
Poradnia - Gabinet nr 14 81 454 1531 1/P3
Poradnia - Gabinet nr 15 81 454 1532 1/P3
Poradnia - Gabinet nr 16 81 454 1533 1/P3