Pracownicy:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Zadania realizowane:

Poradnia Ortopedii Onkologicznej jest poradnią konsultacyjną, w której oceniani są chorzy cierpiący z powodu nowotworów narządu ruchu,ale również ze schorzeniami lub urazami narządu ruchu.

Lokalizacja:

nowy budynek nr 1, piętro 3

Numery telefonów:

Kierownik ZPS 81 454 1513 1/P3
Sekretariat   1/P3
Rejestracja 81 454 1500
81 454 1501
81 454 1502
81 454 1503
1/WP
Poradnia - Gabinet nr 1 81 454 1529 1/P3
Poradnia - Gabinet nr 2 81 454 1530 1/P3