Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Lekarze:

dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak 
dr n. med. Anna Dyrka
dr n. med. Marta Dudzińska
lek. med. Elżbieta Bienia

Zadania realizowane:

  • Poradnia prowadzi kompleksową opiekę nad pacjentami z nowotworami gruczołów wydzielania wewnętrznego:tarczycy,nadnerczy,trzustki, przytarczyc i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego.
  • W poradni odbywa się kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, hormonalnego leczenia uzupełniającego tyroksyną, leczenia uzupełniającego węzłów chłonnych szyi.
  • Badania diagnostyczne: laboratoryjne,obrazowe i histopatologiczne odbywają się we współpracy z odpowiednimi pracowniami w COZL.
  • Poradnia prowadzi konsultacje członków rodzin pacjentów, u których wystąpiły raki gruczołów dokrewnych lub u których wykryto zmiany genetyczne skutkujące zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów endokrynnych.

Lokalizacja:

Budynek nr 1, piętro 3

budynek 01

Numery telefonów:

Kierownik ZPS 81 454 1513 1/P3
Sekretariat 81 454 1552 1/P3
Rejestracja

81 454 1500
81 454 1501
81 454 1502
81 454 1503

1/WP
Poradnia - Gabinet nr 22 81 454 1546 1/P3
Poradnia - Gabinet nr. 21 81 454 1554 1/P3
Poradnia - Gabinet nr. 20 81 454 1559 1/P3
Poradnia - Gabinet nr. 5 81 454 1536 1/P2