Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr n. med. Paweł Terlecki

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

lek. med. Remigiusz Żebrowski

Lekarze:

dr n. med. Cezary Czepło
dr n. med. Henryk Gomuła
dr n. med. Robert Sitarz
dr n. med. Marek Łokaj
dr n. med. Wiesław Witczymiszym
lek. med. Robert Zymon
lek. med. Marcin Kubiak
lek. med. Piotr Gawlik

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Maria Radomska

 

Zadania realizowane:

  • Oddział Chirurgiczny Ogólny zakresem swojego działania obejmuje świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii nowotworów układu pokarmowego.

Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, piętro 2

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1130  4/P2
Pielęgniarka Oddziałowa 81 454 1122 4/P2
Sekretariat 81 454 1131 4/P2
Punkt pielęgniarski 81 454 1123 4/P2
Pokój lekarzy 81 454 1124 4/P2
Gabinet zabiegowy 81 454 1125 4/P2
Sala opatrunkowa 81 454 1126 4/P2
Pokój pielęgniarek 81 454 1127 4/P2
Izolatka 81 454 1128 4/P2
Sala 1 - łóżkowa 81 454 1129 4/P2