Pracownicy:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Kierownik Poradni:

prof. dr hab. n. med. Jacek Wojcierowski
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej

Zadania realizowane:

  • W poradni genetycznej udzielane są porady w zakresie genetyki klinicznej udzielane w trybie ambulatoryjnym.
  • Poradnictwo genetyczne jest skierowane do osób z rodzin o wysokim, dziedzicznie uwarunkowanym ryzyku zachorowania na nowotwory złośliwe: piersi, jajnika, prostaty, jelita grubego i czerniaka.

Lokalizacja:

budynek 1, piętro 2

Numery telefonów:

Kierownik ZPS 81 454 1513 1/P3
Sekretariat 81 454 1551 1/P3
Rejestracja 81 454 1507
81 454 1508
1/WP
Poradnia - Gabinet 81 454 1519 1/P2