Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Lekarze:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
dr hab. n. med. Norbert Grząśko
dr n. med. Marta Morawska

Zadania realizowane:

  • Poradnia Hematologiczna prowadzi kompleksową opiekę nad chorymi na rozrostowe choroby układu krwiotwórczego i chłonnego w zakresie diagnostyki, kwalifikacji do leczenia szpitalnego, leczenia ambulatoryjnego oraz wspomagającego.
  • Badania diagnostyczne i laboratoryjne, obrazowe, genetyczne, immunologiczne i histopatologiczne odbywają się we współpracy z odpowiednimi pracowniami COZL.

Lokalizacja:

budynek nr 1, piętro 2

Numery telefonów:

Kierownik ZPS 81 454 1513 1/P3
Sekretariat    
Rejestracja 81 454 1500
81 454 1501
81 454 1502
81 454 1503
1/NP
Poradnia - Gabinet 81 454  1523 1/2P