Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Lekarze:


dr n. med. Waldemar Tomczak
lek. med. Andrzej Brzozowski

Zadania realizowane:

  • Poradnia Hematologiczna prowadzi kompleksową opiekę nad chorymi na rozrostowe choroby układu krwiotwórczego i chłonnego w zakresie diagnostyki, kwalifikacji do leczenia szpitalnego, leczenia ambulatoryjnego oraz wspomagającego.
  • Badania diagnostyczne i laboratoryjne, obrazowe, genetyczne, immunologiczne i histopatologiczne odbywają się we współpracy z odpowiednimi pracowniami COZL.

Lokalizacja:

budynek nr 1, piętro 2

budynek 01

Numery telefonów:

Poradnia - Gabinet 81 454  1523 1/2P
Kierownik ZPS 81 454 1513 1/P3
Rejestracja 81 454 1500
81 454 1501
81 454 1502
81 454 1503
1/NP