Pracownicy:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Kierownik Poradni:

lek. med. Mariusz Sałamacha
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej

Lekarze:

lek. med. Katarzyna Scholz

Zadania realizowane:

Realizacja świadczeń ambulatoryjnych oraz w domu pacjenta zgodnie z zakresem i wymaganiami zawartymi w podpisanej umowie z NFZ.

Świadczenia specjalistyczne obejmują następujące czynności:

  • badanie lekarskie podmiotowe (ocena stanu chorego, wywiad chorobowy, zgłaszane dolegliwości) i przedmiotowe (badanie internistyczne),
  • zalecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych (podstawowe bad. laboratoryjne niezbędne do oceny stanu chorego i dalszego leczenia paliatywnego: morfologia krwi, próby nerkowe próby wątrobowe, elektrolity, ukł. krzepnięcia, itp.)
  • ocena i leczenie bólu (ustalenie lokalizacji bólu, rodzaju bólu, stopnia natężenia bólu, wdrażanie odpowiedniego leczenia przeciwbólowego według standardów WHO),
  • ocena chorego i wdrażanie leczenie paliatywnego,
  • niezbędna edukacje oraz wsparcie chorego i rodziny,
  • porady psychologa,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lokalizacja:

budynek 1, poziom 3

budynek 01

Numery telefonów:

Kierownik ZPS 81 454 1513 1/P3
Sekretariat 81 454 1552 1/P3
Rejestracja 81 454 1507, 81 454 1508 1/WP
Poradnia - Gabinet 13 81 454 1541 1/P3