Pracownicy:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Lekarze:

dr n. med. Danuta Boguszewska
dr n. med. Grażyna Stopyra
dr n. med. Beata Kościańska
lek med. Beata Gąbczyńska
lek med. Dariusz Gąbczyński

Zadania realizowane:

 • Realizacja świadczeń ambulatoryjnych zgodnie z zakresem i wymaganiami zawartymi w podpisanej umowie z NFZ.
 • W poradni onkologicznej udzielane są porady i konsultacje z zakresu wykrywania i rozpoznania chorób nowotworowych,
 • prowadzona jest diagnostyka zgodnie z algorytmem diagnostycznym dla poszczególnych chorób nowotworowych w celu określenia stopnia zaawansowania schorzenia,
 • dokonuje się wyboru właściwego leczenia w zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby,
 • wybór metody leczenia odbywa się przy udziale interdyscyplinarnego konsylium specjalistów w oparciu o wytyczne rekomendowane przez towarzystwa naukowe i aktualną wiedzę medyczną,
 • określa się sposób realizacji i miejsce leczenia – ambulatoryjne, szpitalne; – oddział szpitalny, pododdział, pracownia, tryb przyjęcia na leczenie oraz termin leczenia,
 • prowadzone są obserwacje chorych, którzy aktualnie otrzymują leczenie w celu jak najszybszego wykrycia i leczenia powikłań,
 • prowadzone są obserwacje chorych po zakończonym leczeniu specjalistycznym, w celu jak najwcześniejszego wykrycia nawrotu, wczesnych i odległych następstw leczenia przeciwnowotworowego,
 • prowadzone jest leczenie uzupełniające zgodnie w przyjętymi wytycznymi rekomendowanymi przez towarzystwa naukowe i aktualną wiedzą medyczną,
 • wystawiane są skierowania do innych poradni specjalistycznych w COZL lub poza COZL, pracowni diagnostycznych, na rehabilitację, do szpitala, sanatorium,
 • wystawiane są wnioski na zaopatrzenie ortopedyczne i materiały pomocnicze,
 • wydawane są orzeczenia o stanie zdrowia chorego.

Lokalizacja:

budynek 1, piętro 3

budynek 01

Numery telefonów:

Kierownik ZPS 81 454 1513 1/P3
Sekretariat 81 454 1551 1/P3
Rejestracja 81 454 1507
81 454 1508
1/WP
Poradnia - Gabinet nr 2 81 454 1525 1/P3
Poradnia - Gabinet nr 3 81 454 1511 1/P3
Poradnia - Gabinet nr 4 81 454 1512 1/P3
Poradnia - Gabinet nr 5 81 454 1514 1/P3
Poradnia - Gabinet nr 6 81 454 1513 1/P3