Pracownicy:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Zadania realizowane:

  • Do poradni laryngologicznej kierowani są pacjenci z rozpoznaną chorobą nowotworową górnych dróg oddechowych, jamy ustnej i gardła.
  • W poradni dokonuje się oceny odczynów popromiennych u pacjentów ambulatoryjnych i przebywających w szpitalu.
  • Poradnia prowadzi badania kontrolne po przebytym leczeniu w COZL.
  • W poradni odbywa się kwalifikacja do leczenia w COZL, do radioterapii lub chemioterapii pacjentów uprzednio operowanych w zakresie gardła, jamy ustnej, krtani i szyi.
  • Poradnia korzysta z usług rentgenodiagnostyki w zakresie badań obrazowych: RTG, USG, CT twarzoczaszki i szyi lub MRI
  • Poradnia wydaje orzeczenia o stanie zdrowia, kieruje na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne lub rehabilitację leczniczą.

Lokalizacja:

budynek nr 1, piętro 3

budynek 01

Numery telefonów:

Kierownik ZPS 81 454 1513 1/P3
Sekretariat    
Rejestracja 81 454 1500
81 454 1501
81 454 1502
81 454 1503
1/WP
Poradnia - Gabinet nr 8 81 454 1542 1/P3
Poradnia - Gabinet nr 7 81 454 1543 1/P3