Pracownicy:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Kierownik poradni:

dr n. med. Zbigniew Dyrda

Lekarze:

dr n.med. Ryszard Adach
dr n.med. Jarosław Kozłowski
dr n.med. Maciej Krzyżanowski
lek. med. Maria Olszewska-Nowakiewcz
lek. med. Sylwester Kowalczyk
lek. med. Sergiusz Łukasiewicz
lek. med. Marcin Zając

Zadania realizowane:

  • W poradni udzielane są specjalistyczne porady z zakresu chorób nowotworowych piersi, które obejmują diagnostykę, leczenie i opiekę poszpitalną.
  • Poradnia ściśle współpracuje z Zakładem Diagnostyki Obrazowej (MMG, USG, MRI) i Zakładem Patomorfologii w związku z czym możliwa jest pełna diagnostyka chorób nowotworowych w możliwie krótkim czasie.
  • W poradni przyjmują specjaliści z zakresu chirurgii onkologicznej.

Lokalizacja:

budynek nr 1, piętro 3

budynek 01

Numery telefonów:

Kierownik  ZPS 81 454 1513 1/P3
Sekretariat 81 454 1553  
Rejestracja 81 454 1500
81 454 1501
81 454 1502
81 454 1503
1/WP
Poradnia - Gabinet nr 14 81 454 1531 1/P3
Poradnia - Gabinet nr 15 81 454 1532 1/P3
Poradnia - Gabinet nr 16 81 454 1533 1/P3