Pracownicy:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Lekarze:

dr n. med. Krzysztof Paprota
dr n. med. Małgorzata Jankiewicz
dr n. med. Agnieszka Budny
dr n. med. Mateusz Bilski
lek. med. Paulina Kozakiewicz
lek. med. Dorota Charkot
lek. med. Jacek Kulik
lek. med. Joanna Juszczyńska
lek. med. Katarzyna Król
lek. med. Kazimiera Boguszewska
lek. med. Magdalena Czubacka-Trafisz
lek. med. Zofia Udeh

 

Zadania realizowane:

  • W poradni udzielane są konsultacje z zakresu radioterapii onkologicznej.
  • Pacjenci do Poradni Radioterapii rejestrowani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza posiadającego ważną umowę z NFZ.
  • Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie pod numerem: 814541355.
  • Lekarze specjaliści z Poradni Radioterapii dokonują analizy dostarczonej dokumentacji medycznej (badania obrazowe, histopatologiczne, laboratoryjne) i na tej podstawie dokonują kwalifikacji do ewentualnego napromieniania lub kierują na wielodyscyplinarne konsylium terapeutyczne.
  • Termin leczenia oraz tryb ustalany jest bezpośrednio w trakcie wizyty.
  • W trakcie radioterapii lekarze Poradni Radioterapii monitorują przebieg, oceniają jego skuteczność oraz stopień nasilenia ewentualnych odczynów wczesnych i późnych. W razie konieczności wdrażają stosowną terapię.

 

Informacja dla pacjenta przed pierwszą wizytą w Poradni Radioterapii:

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Otrzymał/a Pan/Pani skierowanie do Poradni Radioterapii. Kolejnym etapem leczenia będzie radioterapia. Jest to metoda leczenia zmian nowotworowych za pomocą wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego.

Poradnia Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej mieści się w Zakładzie Radioterapii, który posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu pacjentów, dysponuje wysoko wyspecjalizowaną kadrą lekarzy specjalistów radioterapii, fizyków medycznych i techników elektroradiologii oraz posiada najnowsze na terenie Lubelszczyzny akceleratory firmy Elekta.

W celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt z Rejestracją Poradni Radioterapii (Punkt Ruchu Chorych), mieszczącej się na parterze w budynku nr 6 szpitala COZL.

Pacjent może zarezerwować wizytę osobiście, za pośrednictwem członka rodziny lub telefonicznie pod numerem 81 454 13 55.

Do Poradni Radioterapii wymagane jest skierowanie.

Rejestracja Poradni Radioterapii jest czynna od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:00.

Pierwsza wizyta w Poradni Radioterapii jest niezwykle istotna, dlatego prosimy o przyniesienie kopii dokumentacji dotyczącej choroby (opisy badań diagnostycznych, karty informacyjne z dotychczasowego leczenia, wyniki badań histopatologicznych, itp.) oraz kopii płyt wszystkich badań obrazowych: tomografii komputerowych, rezonansu magnetycznego, PET, scyntygrafii, itp.

Jeżeli był/a Pan/Pani wcześniej leczony/a radioterapią poza naszym ośrodkiem prosimy, aby koniecznie poinformować o tym lekarza.

W trakcie wizyty lekarz specjalista poinformuje o proponowanym leczeniu, postępowaniu w trakcie radioterapii, możliwych objawach niepożądanych związanych z napromienianiem. Ustali także w porozumieniu z Panem/Panią tryb leczenia. Radioterapia może odbywać się w trybie ambulatoryjnym lub szpitalnym. Tryb ambulatoryjny oznacza, że można codziennie przyjeżdżać na leczenie z miejsca zamieszkania lub z hotelu, w którym pobyt (oprócz posiłków) jest bezpłatny.

Jeżeli na podstawie badania fizykalnego, analizy dostarczonej dokumentacji możliwe jest dokonanie ostatecznej kwalifikacji do leczenia specjalistycznego, lekarz specjalista rozpoczyna procedurę planowania radioterapii. Wykonuje (lub ustala termin wykonania) tomografię komputerową – bez kontrastu i wyniku - służącą do określenia obszaru napromieniania oraz zaplanowania procesu leczenia indywidualnie dla każdego Pacjenta w komputerowym systemie planowania leczenia w Pracowni Fizyki Medycznej.

Jeżeli natomiast na postawie powyższych danych, kwalifikacja do radioterapii pozostaje nie pewna – lekarz specjalista podejmuje decyzję o pogłębieniu diagnostyki lub dodatkowych konsultacjach (np. konsylium w Zakładzie Radioterapii, konsultacji specjalistycznej innego rodzaju, konsylium wielodyscyplinarne w COZL.) oraz przekazuje niezbędną dokumentację. W tym przypadku pozostaje Pan/Pani w kontakcie z lekarzem specjalistą do momentu podjęcia ostatecznej decyzji, lub zakończenia napromieniania. Po czym otrzyma Pan/Pani wskazówki co do dalszego postępowania onkologicznego oraz otrzyma wymagane skierowania.

Lokalizacja:

Zakład Radioterapii - budynek 6

budynek 06

Numery telefonów:

Sekretariat 81 454 1341 6/P1
Punkt ruchu chorych 81 454 1355 6/Parter
Gabinet lekarski nr 1 81 454 1341 6/P1
Gabinet lekarski nr 2 81 454 1338 6/P1
Gabinet lekarski nr 4 81 454 1345 6/P1
Gabinet lekarski nr 5 81 454 1342 6/P1
Gabinet lekarski nr 6 81 454 1339 6/P1