Pracownicy:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Lekarze:

dr n. med. Krzysztof Paprota
dr n. med. Danuta Boguszewska
dr n. med. Dariusz Surdyka
dr n. med.  Małgorzata Jankiewicz
lek. med. Agnieszka Budny
lek. med. Dagmara Nycz-Bedońska
lek. med. Dorota Charkot
lek. med. Ewa Łyjak
lek. med. Joanna Grabik-Jaworska
lek. med. Joanna Juszczyńska
lek. med. Katarzyna Król
lek. med. Kazimiera Boguszewska
lek. med. Magdalena Czubacka-Trafisz
lek. med. Zofia Udeh

Zadania realizowane:

  • W poradni udzielane są konsultacje z zakresu radioterapii onkologicznej.
  • Pacjenci do Poradni Radioterapii rejestrowani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza posiadającego ważną umowę z NFZ.
  • Lekarze specjaliści z Poradni Radioterapii dokonują analizy dostarczonej dokumentacji medycznej (badania obrazowe, histopatologiczne, laboratoryjne) i na tej podstawie dokonują kwalifikacji do ewentualnego napromieniania.
  • Termin leczenia w trybie ambulatoryjnym ustalany jest bezpośrednio w trakcie wizyty.
  • Termin leczenia w trybie szpitalnym ustala Poradnia Onkologiczna po kontakcie z odpowiednim oddziałem.
  • W trakcie radioterapii lekarze Poradni Radioterapii monitorują przebieg, oceniają jego skuteczność oraz stopień nasilenia ewentualnych odczynów wczesnych i późnych. W razie konieczności wdrażają stosowną terapię.

Lokalizacja:

Zakład Radioterapii, budynek B

Numery telefonów:

Sekretariat 81 454 1340 B/P1
Punkt ruchu chorych 81 454 1355 B/Parter
Gabinet lekarski nr 1 81 454 1341 B/P1
Gabinet lekarski nr 2 81 454 1342 B/P1
Gabinet lekarski nr 3 81 454 1345 B/P1
Gabinet lekarski nr 4 81 454 1344 B/P1
Gabinet lekarski nr 5 81 454 1343 B/P1