Program profilaktyki raka piersi

Celem realizacji programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka i wprowadzenie na terenie całego kraju zasad postępowania diagnostycznego.

Programem objęta jest populacja kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:

- nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
- otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w ubiegłym roku pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:

  • rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki),
  • mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

Kryteria wykluczające:
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Nie jest wymagane skierowanie.

Miejsce wykonania: pracownie mammograficzne wyłonione w konkursie ofert.

Źródło: NFZ

Miejsce realizacji Programu:

Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia

Numery telefonów:

Sekretariat 81 454 1570 Budynek 3 / P2
Rejestracja 81 454 1572 Budynek 3 / P2