Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Celem realizacji programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.

Programem objęta jest populacja kobiet w wieku od 25 do 64 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania będą przeprowadzane raz na 3 lata, a u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka) -  co 12 miesięcy.

Świadczeniobiorca leczony z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostaje objęty skryningiem cytologicznym.

Nie jest wymagane skierowanie.

Miejsce wykonywania:

  • poradnie położniczo-ginekologiczne  (procedura pobierania materiału do przesiewowego badania cytologicznego),
  • gabinety położnej POZ.

Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane na dalsze badania diagnostyczne lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.

Źródło: NFZ

Miejsce realizacji Programu:

Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia

Numery telefonów:

Sekretariat 81 454 1570 Budynek 3 / P2
Rejestracja 81 454 1572 Budynek 3 / P2