Tomografia Komputerowa
  • Tomografia Komputerowa jest przeprowadzana przy użyciu promieniowania rentgenowskiego. Nie jest obojętna dla zdrowia, dlatego jest wykonywana w uzasadnionych przypadkach i tylko na zlecenie lekarza (konieczne skierowanie).
  • Bez skierowania można wykonywać wyłącznie badania w zakresie badań przesiewowych np. tomografia klatki piersiowej w ramach Programu Profilaktyki Raka Płuc.
  • Kobiety w ciąży powinny bezwzględnie informować personel o tym fakcie i jeśli to możliwe, nie powinny mieć badań Tomografii Komputerowej. Istnieje ryzyko, że promieniowanie rentgenowskie może powodować zaburzenia rozwoju dziecka w łonie matki.
  • Pacjentki karmiące piersią nie powinny karmić co najmniej przez następne 24 godziny po badaniu. Do badania należy zgłosić się na czczo (około 6 godzin od ostatniego posiłku). Nie przerywać przyjmowania leków (normalnie zażywamy leki).
  • W niektórych przypadkach dla uzyskania odpowiedniego diagnostycznie obrazu konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego, który może wywołać reakcje alergiczną. Najczęstsze działania niepożądane to nudności, wymioty, uczucie gorąca, świąd, zaczerwienienie skóry, pokrzywka, bóle naczyniowe, chrypka, kaszel, kichanie, niepokój, bóle brzucha lub klatki piersiowej, kołatanie serca, obrzęk twarzy, potliwość.
  • Pacjenci leczeni z powodu chorób tarczycy muszą przedstawić aktualne wyniki badań hormonów tarczycy. W przypadku nieprawidłowych wyników badań hormonalnych konieczna jest konsultacja endokrynologiczna celem zakwalifikowania lub wykluczenia do badania tomografii komputerowej z użyciem jodowego środka cieniującego.
  • W świetle obowiązujących wytycznych ESUR pacjent musi mieć oznaczony poziom e-GFR (ważność 30 dni), ponieważ stosowane środki cieniujące mogą wykazywać działanie nefrotoksyczne.
  • Po badaniu należy pić duże ilości płynów.

Pracownia Tomografii Komputerowej

aparatura CT