Zdjęcia rentgenowskie
  • Badania RTG są przeprowadzane przy użyciu promieniowania rentgenowskiego. Nie są obojętne dla zdrowia, dlatego są wykonywane w uzasadnionych przypadkach i tylko na zlecenie lekarza (konieczne skierowanie).
  • Kobiety w ciąży powinny bezwzględnie informować personel o tym fakcie i jeśli to możliwe, nie powinny mieć badań RTG. Istnieje niewielkie ryzyko, że promieniowanie rtg może powodować zaburzenia rozwoju dziecka w łonie matki.
  • RTG odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa i miednicy. Badania RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i kości miednicy jest jednym z nielicznych badań radiologicznych wymagających odpowiedniego przygotowania. Wynika to z faktu, że uzyskanie dokładnego obrazu kręgosłupa lędźwiowego i kości miednicy należy poprzedzić usunięciem z przewodu pokarmowego gazów, a zwłaszcza mas kałowych. W dniu poprzedzającym badanie należy spożywać jedynie pokarmy płynne i nie zawierające błonnika tzn. unikać świeżych warzyw i owoców, otrębów, kaszy, pieczywa. W pewnych przypadkach może zaistnieć konieczność powtórzenia badania po przygotowaniu pacjenta środkiem odgazowującym.
  • Pozostałe badania RTG nie wymagają przygotowania

Pracownia RTG

aparatura RTG