Kierownik rejestracji:  mgr Dariusz Sugier

Rejestracja ogólna zlokalizowana jest na wysokim parterze w budynku nr 1:
- rejestruje pacjentów na wizyty w poradniach działających w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych
- rejestruje pacjentów na badania w ramach Zakładu Medycyny Nuklearnej
- rejestruje pacjentów pierwszorazowych do oddziałów szpitalnych COZL

Godziny pracy rejestracji

 • Rejestracja ogólna czynna jest w dni powszednie  w godz.  7.00-18.00
 • W ramach rejestracji ogólnej funkcjonuje rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 814541500

 
Pacjenci mogą zarejestrować się na wizyty w poradniach działających w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych osobiście, poprzez osoby trzecie, telefonicznie jak i drogą internetową.
W przypadku rejestracji osobistej po wejściu do budynku należy pobrać właściwy numerek z automatów biletowych znajdujących się w holu rejestracji oraz oczekiwać na wezwanie do okienka rejestracyjnego.
 
Zespół Poradni Specjalistycznych (ZPS) znajduje się w budynku nr 1, wejście od ul. Jaczewskiego.

Poradnie aktualnie funkcjonujące w ramach ZPS:

 • Poradnia Audiologiczna
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Plastycznej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Chemioterapii
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Foniatryczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Genetyczna
 • Poradnia Immunologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Medycyny Paliatywnej
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna
 • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
 • Poradnia Proktologiczna / Pracownia Endoskopowa
 • Poradnia Urologiczna z Pracownią
 • I Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • II Poradnia Ginekologii Onkologicznej/Chirurgiczna
 • Poradnia Hematologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Proktologiczna
 • Poradnia Transplantologiczna
 • Poradnia Psychologiczna

Odwołanie wizyty lub zmiana terminu

W przypadku rezygnacji z wizyty w poradni prosimy o kontakt pod numerem telefonu 814541500.

Pacjenci chcący zapisać się na wizytę w poradni specjalistycznej powinni posiadać

 • dokument tożsamości z nr PESEL
 • skierowanie (kod e-skierowania) wystawione przez lekarza udzielającego świadczeń w ramach kontraktu z NFZ.

Informacje dla pacjentów

 • do poradni onkologicznej, psychologicznej oraz ginekologicznej skierowanie nie jest wymagane,
 • w przypadku kiedy system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) nie potwierdza prawa pacjenta do świadczeń finansowanych ze środków publicznych pacjent zobowiązany jest do wizyty w rejestracji celem przedstawienia właściwego dokumentu, podpisania oświadczenia itd.
 • COZL udziela świadczeń zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Numery telefonów rejestracji

Rejestracja ogólna budynek 1, wysoki parter

budynek 01

 81 454 1500

Rejestracja do poradni rehabilitacji

 81 454 1585


Skargi

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące pracy rejestracji prosimy zgłaszać do do Pełnomocnika ds. praw pacjentów gab. 17, piętro 3.