Kierownik rejestracji:  mgr Dariusz Sugier

Godziny rejestracji

 • Rejestracje w budynku nr 1  oraz budynku C czynne  w godz.  7.00-18.00
 • Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00
rejestracja telefoniczna: 81 454 1500
 
W celu rejestracji osobistej do poradni zlokalizowanych w nowym budynku nr 1 należy pobrać bilet z numerem z automatu biletowego
ustawionego w holu wejścia głównego lub rejestracji. 
 
Rozmieszczenie poradni

Budynek 4

 • Poradnia Audiologiczna
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Foniatryczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Immunologiczna
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna
 • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
 • Poradnia Proktologiczna / Pracownia Endoskopowa
 • Poradnia Urologiczna
 • I Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • II Poradnia Ginekologii Onkologicznej

Budynek 4

 • Poradnia Hematologiczna

Budynek C

 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Chemioterapii 
 • Poradnia Genetyczna
 • Poradnia Medycyny Paliatywnej
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Psychologiczna

Odwołanie wizyty lub zmiana terminu

W przypadku rezygnacji z wizyty w Poradni w wyznaczonym terminie, prosimy o poinformowanie o tym Rejestracji i/lub ustalenie nowego terminu.
Przyjęcia pacjentów w poradniach odbywają się według godzin ustalonych podczas rejestracji.

Pacjenci zgłaszający się do poradni powinni posiadać

 • dokument tożsamości z nr PESEL
 • kontrolkę z numerem karty - dla Pacjentów już zarejestrowanych,
 • posiadane skierowania lub karty informacyjne powinny być okazane przy rejestracji.

Informacje dla pacjentów dotyczące dowodów ubezpieczenia

COZL korzysta z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) i w związku z tym aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem w celu sprawdzenia uprawnień pacjenta w w/w systemie. W przypadku komunikatu negatywnego uzyskanego w toku weryfikacji uprawnień pacjenta w systemie eWUŚ, aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy podpisać stosowne oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia lub przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Inwalidzi wojskowi i wojenni
 • Kombatanci
 • Pacjenci legitymujący się książeczką lekarza emeryta i rencisty

Uprasza się o sygnalizowanie tego faktu podczas rejestracji. 


Rejestracja Ogólna w budynku 1

rejestracja

Automat biletowy

rejestracja biletomat

Numery telefonów rejestracji

Rejestracja ogólna budynek 1, wysoki parter

 81 454 1500
 81 454 1501
 81 454 1502
 81 454 1503

Rejestracja ogólna budynek C, poziom 1

 81 454 1507
 81 454 1508

Rejestracja do poradni rehabilitacji

 81 454 1585


Skargi

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące pracy rejestracji prosimy zgłaszać do sekretariatu Dyrekcji mieszczącego się w nowym budynku łóżkowym nr4 na piętrze 1.