Apteka Szpitalna

Pracownicy:

Kierownik Apteki Szpitalnej:

mgr farm. Iwona Plewa

Zastępca Kierownika Apteki Szpitalnej:

mgr farm. Alicja Durakiewicz

Kierownik Działu Leków Cytostatycznych:

mgr farm. Beata Małecka

Zastępca KierownikaDziału Leków Cytostatycznych:

mgr farm. Maria Nizio

Kierownik Działu Leków Gotowych i Recepturowych:

mgr farm. Joanna Fac-Kozicka

Zadania realizowane:

Apteka Szpitalna realizuje usługi farmaceutyczne dla oddziałów i innych jednostek COZL poprzez:

 • posiadanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów leków, środków farmaceutycznych, materiałów opatrunkowych, szewnych i środków dezynfekcyjnych,
 • zamawianie i wydawanie leków uprawnionym jednostkom COZL zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • przygotowywanie leków w dawkach dziennych – leków cytostatycznych w oparciu o Standardy Jakościowe w Farmacji Onkologicznej zatwierdzone przez ESOP i wg zasad GMP,
 • sporządzanie leków recepturowych i leków aptecznych,
 • udzielanie informacji o lekach,
 • udział w racjonalizacji farmakoterapii,
 • przygotowywanie zapotrzebowania na leki, środki farmaceutyczne, materiały opatrunkowe,
 • monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii (zgłaszanie działań niepożądanych lub podejrzeń dotyczących jakości leku, wstrzymywanie lub wycofywanie leków z obrotu) we współpracy z lekarzami, Inspekcją Farmaceutyczną oraz Urzędem Rejestracji PLWMiPB,
 • okresową kontrolę gospodarki lekami na oddziałach ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości dokumentacji w zakresie rozchodu środków narkotycznych i psychotropowych, właściwej rotacji leków i prawidłowego przechowywania leków (leki termolabilne, bardzo silnie działające leki narkotyczne i psychotropowe),
 • prowadzenie pełnej dokumentacji przychodów i rozchodów asortymentu apteki oraz kontrolowanie gospodarki lekami,
 • sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego,
 • udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala,
 • współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 • prowadzenie ewidencji badanych produktów leczniczych oraz produktów leczniczych i wyrobów medycznych otrzymywanych w formie darowizny,
 • ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przez Aptekę Szpitalną na oddziały oraz dla pacjenta.

Lokalizacja:

budynek nr 1, 1 piętro, wysoki parter, niski parter

budynek 01

Numery telefonów:

Kierownik Apteki Szpitalnej 81 454 1300 1/1P
Z-ca kierownika Apteki Szpitalnej 81 454 1301 1/1P
Sekretariat Apteki Szpitalnej 81 454 1301 1/1P