Pracownicy:

Kierownik Apteki Szpitalnej:

mgr farm. Iwona Plewa

Zastępca Kierownika Apteki Szpitalnej:

mgr farm. Alicja Durakiewicz

Kierownik Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego:

mgr farm. Beata Małecka

Zastępca Kierownika CPLC:

mgr farm. Maria Nizio

Zadania realizowane:

Świadczenie usług farmaceutycznych dla poszczególnych oddziałów, a w szczególności:

  • posiadanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów leków, środków farmaceutycznych, materiałów opatrunkowych, szewnych i środków dezynfekcyjnych,
  • zamawianie i wydawanie leków uprawnionym jednostkom COZL zgodnie z obowiązującymi Procedurami,
  • przygotowywanie leków w dawkach dziennych – leków cytostatycznych w Centralnej Pracowni Leków Cytostatycznych (CPLC), w oparciu o Standardy Jakościowe w Farmacji Onkologicznej zatwierdzone przez ESOP i wg zasad GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania),
  • sporządzanie leków recepturowych i leków aptecznych i udzielanie informacji o lekach,
  • udział w racjonalizacji farmakoterapii,
  • przygotowywanie zapotrzebowania na leki, środki farmaceutyczne, materiały opatrunkowe,
  • monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii (zgłaszanie działań niepożądanych lub podejrzeń dotyczących jakości leku, wstrzymywanie lub wycofywanie leków z obrotu itd.) we współpracy z lekarzami, Inspekcją Farmaceutyczną oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • okresowa kontrola gospodarki lekami na oddziałach ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości dokumentacji w zakresie rozchodu środków narkotycznych i psychotropowych, właściwej rotacji leków i prawidłowego przechowywania leków (leki termolabilne, leki bardzo silne działające, leki narkotyczne i psychotropowe),
  • prowadzenie pełnej dokumentacji przychodów i rozchodów asortymentu apteki oraz kontrolowanie gospodarki lekami.

Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, wysoki parter

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1300 4/WP
Zastępca Kierownika 81 454 1301 4/WP
Biuro 81 454 1301 4/WP
Pokój badań klinicznych 81 454 1302 4/WP
Pokój administracyjny cytostatyków 81 454 1303 4/WP
Pokój socjalny 81 454 1304 4/WP
 Wydawanie leków  81 454 1305 4/WP
 Magazyn płynów  81 454 1306 4/WP
 Magazyn opatrunków  81 454 1307 4/WP
 Magazyn leków  81 454 1308 4/WP
 Pracownia cytostatyków  81 454 1309 4/WP
 Pokój badań klinicznych  81 747 4191 4/WP