Pracownicy:

Kierownik:

dr. n. med. Paweł Cisek - spec. radioterapii onkologicznej

Z-ca Kierownika:

lek. med. Mateusz Bilski - spec. radioterapii onkologicznej

Lekarze:

dr n. med. Małgorzata Jankiewicz - spec. radioterapii onkologicznej
lek. med. Beata Traczyk-Krupa

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr Lucyna Kotasz - spec. piel. onkologicznego, spec. piel. operacyjnego

 

Zadania realizowane:

  • W Zakładzie Brachyterapii prowadzona jest działalność dydaktyczno – naukowa w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

  • Brachyterapia jest to metoda radiote­rapii (leczenie „z bliska”), polegająca na precyzyjnym umieszczeniu źródła promieniotwórczego np. irydu w zmianie nowotworowej lub w jej pobliżu (dojamowo, śródtkankowo). Pierwiastek niszczy no­wotwór, oszczędzając zdrowe tkanki wokół.

  • Brachyterapię stosuje się w przypadku no­wotworów narządu rodnego, raka piersi, prosta­ty, przełyku, jelita grubego, płuca oraz raka skóry. Może być ona stosowana jako samodzielna meto­da leczenia lub w skojarzeniu z chirurgią, teleradio­terapią i chemioterapią. Brachyterapię stosujemy jako metodę leczenia radykalnego lub paliatywne­go w zależności do stadium zaawansowania cho­roby nowotworowej. Jest to metoda radioterapii która ma za zadanie skrócenie całkowitego cza­su leczenia, podwyższenie dawki promieniowania oraz poprawę komfortu leczenia dla chorego.

  • Zakład Brachyterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej dysponuje dwiema pracowniami. W Pracowni numer 1 znajduje się aparat HDR  Firmy Varian, 24 rzędowy Tomograf Komputerowy z opcją obrazowania ciągłego w czasie rzeczywistym (fluoroskopia, CT), bronchoskop z cyfrowym torem wizyjnym oraz trójwymiarowy system planowania leczenia. W Pracowni numer 2 znajduje się aparat HDR marki Bebik. Obie pracownie dysponują stanowiskiem do przeprowadzania zabiegów w znieczuleniu ogólnym.

  • W Zakładzie Brachyterapii COZL, jako jedynym w Polsce, przeprowadzana jest brachyterapia zmian pierwotnych i przerzutowych w wątrobie.

  • Pacjenci leczeni w tutejszym Zakładzie są hospitalizowani w Oddziale Ginekologii Onkologicznej z Pododziałem Brachyterapii lub Oddziałach Radioterapii COZL.

 

Lokalizacja:

Budynek nr 6, parter

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1371 6/parter
Sekretariat 81 454 1376 6/parter
Pokój lekarzy/Pokój lekarzy
Pracownia Brachyterapii  nr 1
81 454 1371 6/parter
Sterownia HDR 81 454 1372 6/parter
Sala operacyjna HDR 81 454 1373 6/parter
Pracownia Brachyterapii  nr 2 81 454 1374 6/parter
Pilęgniarka koordynująca 81 454 1375 6/parter

Poradniki:

  1. Przygotowanie do zabiegu brachyterapii w regionie
  2. Wskazówki dla pacjentów po brachyterapii regionu