Pracownicy:

Kierownik:

dr n. med. Dariusz Kieszko

Zastępca Kierownika:

dr. n. med. Paweł Cisek - spec. radioterapii onkologicznej

Lekarze:

lek. med. Grażyna Rusinek - spec. radioterapii onkologicznej
lek.med. Beata Traczyk-Krupa

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr Lucyna Kotasz

Zadania realizowane:

  • Brachyterapia jest to metoda radiote­rapii (leczenie „z bliska”), polegająca na precyzyjnym umieszczeniu źródła promieniotwórczego np. irydu w zmianie nowotworowej lub w jej pobliżu (dojamowo, śródtkankowo). Pierwiastek niszczy no­wotwór, oszczędzając zdrowe tkanki wokół.
  • Brachyterapię stosuje się w przypadku no­wotworów narządu rodnego, raka piersi, prosta­ty, przełyku, jelita grubego, płuca oraz raka skóry. Może być ona stosowana jako samodzielna meto­da leczenia lub w skojarzeniu z chirurgią teleradio­terapią i chemioterapią. Brachyterapię stosujemy jako metodę leczenia radykalnego lub paliatywne­go w zależności do stadium zaawansowania cho­roby nowotworowej. Jest to metoda radioterapii która ma za zadanie skrócenie całkowitego cza­su leczenia, podwyższenie dawki promieniowania oraz poprawę komfortu leczenia dla chorego.
  • W Zakładzie Brachyterapii COZL, jako jedynym w Polsce, przeprowadzana jest brachyterapia zmian pierwotnych i przerzutowych w wątrobie.
  • Zakład Brachyterapii wyposażony jest w dwa aparaty HDR Gammamed  Firmy Varian, 24 rzędowy Tomograf Komputerowy z opcją obrazowania ciągłego w czasie rzeczywistym (fluoroskopia, CT) oraz trójwymiarowy system planowania leczenia. Pacjenci leczeni w tutejszym Zakładzie są hospitalizowani w Oddziale Ginekologii Onkologicznej lub Oddziałach Radioterapii COZL.
  • W Zakładzie Brachyterapii prowadzona jest działalność dydaktyczno – naukowa w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Lokalizacja:

budynek B, parter

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1371 B/parter
Sekretariat 81 454 1370 B/parter
Pokój lekarzy 81 454 1371 B/parter
Sterownia HDR 81 4541372 B/parter
Sala operacyjna HDR 81 454 1373 B/parter
Sterownia Brachyterapia 81 454 1374 B/parter