Pracownicy:

Kierownik:

dr. n. med. Paweł Cisek - spec. radioterapii onkologicznej

Z-ca Kierownika:

dr n. med. Mateusz Bilski - spec. radioterapii onkologicznej

Lekarze:

dr. n. med. Paweł Cisek - spec. radioterapii onkologicznej
dr n. med. Mateusz Bilski - spec. radioterapii onkologicznej
lek med. Paulina Marcyniuk - spec. radioterapii onkologicznej
lek. med. Anna Mazur - spec. radioterapii onkologicznej 

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr Lucyna Kotasz - spec. piel. onkologicznego, spec. piel. operacyjnego

 

Zadania realizowane:

  • W Zakładzie Brachyterapii prowadzona jest działalność dydaktyczno – naukowa w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

  • Brachyterapia jest to metoda radiote­rapii (leczenie „z bliska”), polegająca na precyzyjnym umieszczeniu źródła promieniotwórczego np. irydu w zmianie nowotworowej lub w jej pobliżu (dojamowo, śródtkankowo). Pierwiastek niszczy no­wotwór, oszczędzając zdrowe tkanki wokół.

  • Brachyterapię stosuje się w przypadku no­wotworów narządu rodnego, raka piersi, prosta­ty, przełyku, jelita grubego, płuca oraz raka skóry. Może być ona stosowana jako samodzielna meto­da leczenia lub w skojarzeniu z chirurgią, teleradio­terapią i chemioterapią. Brachyterapię stosujemy jako metodę leczenia radykalnego lub paliatywne­go w zależności do stadium zaawansowania cho­roby nowotworowej. Jest to metoda radioterapii która ma za zadanie skrócenie całkowitego cza­su leczenia, podwyższenie dawki promieniowania oraz poprawę komfortu leczenia dla chorego.

  • Zakład Brachyterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej dysponuje dwiema pracowniami. W Pracowni numer 1 znajduje się aparat HDR  Firmy Varian, 24 rzędowy Tomograf Komputerowy z opcją obrazowania ciągłego w czasie rzeczywistym (fluoroskopia, CT), bronchoskop z cyfrowym torem wizyjnym oraz trójwymiarowy system planowania leczenia. W Pracowni numer 2 znajduje się aparat HDR marki Bebik. Obie pracownie dysponują stanowiskiem do przeprowadzania zabiegów w znieczuleniu ogólnym.

  • W Zakładzie Brachyterapii COZL, jako pierwsi w Polsce, przeprowadzaliśmy brachyterapię zmian pierwotnych i przerzutowych w wątrobie.

  • Pacjenci leczeni w tutejszym Zakładzie są hospitalizowani w Oddziale Ginekologii Onkologicznej z Pododziałem Brachyterapii lub Oddziałach Radioterapii COZL.

Zakup Aparatu HDR - Doposażenie zakładów radioterapii - Narodowa Strategia Onkologiczna

HDR COZL

W ramach projektu "Doposażenie zakładów radioterapii - wymiana aparatów HDR" w dniu 29.06.2022 został uruchomiony nowy aparat HDR Bravos marki Varian. Jest to najnowszy aparat tego producenta oraz najnowocześniejszy aparat do zdalnego ładowania źródła promieniotwórczego na rynku. Posiada 30 kanałów oraz zaawansowane systemy kontroli położenia źródła promieniotwórczego. System planowania Brachyvision w najnowszej 16 wersji wyposażony jest w zaawansowane algorytmy optymalizacji rozkładu źródła, co pozwala na przeprowadzenie skomplikowanych aplikacji i realizowanie planu leczenia w możliwie najkrótszym czasie.

Lokalizacja:

Budynek nr 5 i 6, parter

budynek 05

Numery telefonów:

Pracownia Brachyterapii  nr 2 81 454 1374 5/parter
Kierownik 81 454 1371 5/parter
Sekretariat 81 454 1371 5/parter
Pokój lekarzy 81 454 1371
81 454 1375
5/parter
6/parter
Sterownia HDR 81 454 1372 6/parter
Sala operacyjna HDR 81 454 1373 6/parter
Pracownia Brachyterapii  nr 1 /
Pielęgniarka koordynująca
81 454 1375 6/parter

Poradniki:

  1. Przygotowanie do zabiegu brachyterapii w regionie
  2. Wskazówki dla pacjentów po brachyterapii regionu