Pracownicy:

Kierownik:

dr n. fiz. Cezary Nalewajko

Zadania realizowane:

  • Planowanie leczenia radioterapią,
  • kontrola jakości planowania leczenia,
  • kontrola jakości pracy akceleratorów liniowych i aparatu do leczenia brachyterapią,
  • sprawowanie nadzoru nad aparaturą kontrolno – pomiarową,
  • kontrola procesu leczenia pacjentów,
  • współpracą z lekarzami i technikami Zakładu Radioterapii oraz lekarzami oddziałowymi,
  • nadzorem stanu technicznego urządzeń kontrolno-pomiarowych,
  • administracją i sprawowaniem nadzoru nad komputerowym systemem weryfikacji i zarządzania Zakładu Radioterapii,
  • wykonywaniem prac badawczych w dziedzinie fizyki medycznej.

Lokalizacja:

budynek 6, piętro 1

budynek 06

Numery telefonów:

Gabinet Fizyków 81 454 1315 B/P1
Planowanie leczenia 81 454 1316 B/P1