Pracownicy:

Kierownik:

dr n. fiz. Cezary Nalewajko

Zadania realizowane:

  • Planowanie leczenia radioterapią,
  • kontrola jakości planowania leczenia,
  • kontrola jakości pracy akceleratorów liniowych i aparatu do leczenia brachyterapią,
  • sprawowanie nadzoru nad aparaturą kontrolno – pomiarową,
  • kontrola procesu leczenia pacjentów,
  • współpracą z lekarzami i technikami Zakładu Radioterapii oraz lekarzami oddziałowymi,
  • nadzorem stanu technicznego urządzeń kontrolno-pomiarowych,
  • administracją i sprawowaniem nadzoru nad komputerowym systemem weryfikacji i zarządzania Zakładu Radioterapii,
  • wykonywaniem prac badawczych w dziedzinie fizyki medycznej.

W ramach projektu “Aktualizacja systemu planowania radioterapii RayStation oraz rozbudowa o dodatkowe funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem” w dniu 26.09.2022 została uruchomiona klinicznie najnowsza wersja systemu planowania leczenia RayStation firmy RaySearch. Oprócz aktualizacji wersji została również zwiększona liczba dostępnych licencji systemu wykorzystywanych przez fizyków medycznych oraz lekarzy radioterapeutów. Obecnie posiadamy łącznie 6 licencji do planowania leczenia oraz 10 licencji do konturowania struktur anatomicznych. Jest to największe wdrożenie tego systemu w Polsce.
System RayStation jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów komputerowego planowania radioterapii dostępnych na rynku światowym. Jako taki posiada wiele klinicznie istotnych opcji ( w tym opartych na tzw. uczeniu maszynowym) poprawiających jakość i dostępność leczenia radioterapią.Zakup_specjalistycznej_aparatury_-_system_planowania_leczenia_-_tablica_budżet_państwa_60_40_14_akcelerator.jpg

Lokalizacja:

budynek 6, piętro 1

budynek 06

Numery telefonów:

Gabinet Fizyków 81 454 1315 B/P1
Planowanie leczenia 81 454 1316 B/P1