• Dzwoniąc z zewnątrz do COZL wybieramy 81 454 plus czterocyfrowy numer wewnętrzny.
  • Dzwoniąc z telefonów stacjonarnych w COZL na zewnątrz wybieramy 9 plus numer docelowy.

 

Rejestracja ogólna   | bud. 1/wp

1000 - Rejestracja
1500 - Rejestracja
1505 - Stanowisko Informacyjne

Dyrekcja - Sekretariat    | bud. 2/5p

1002 - Sekretariat Dyrekcji
1003 - Sekretariat Dyrekcji
1005 - Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Infrastruktury
747-89-11 - Sekretariat - Fax
747-75-10 - Sekretariat Dyrekcji

Izba Przyjęć Szpitala    | bud. 4/np

1011 - Pielęgniarka Koordynująca
1012 - Izba Przyjęć Nagłych
1013 - Rejestracja IP / Informacja
1014 - Pokój konsultacyjny dla Chemioterapii Dziennej
1015 - Pokój badań nr 1
1016 - Izba Przyjęć Nagłych
1017 - Pokój badań nr 2
1018 - Pokój badań nr 3
1019 - Pokój przyjęć na oddziały zabiegowe
1020 - Lekarz dyżurny / koordynator
1021 - Pokój EKG
1022 - Przebieralnia

Oddział Onkologii Klinicznej  | bud. 4/1p, 4/2p

1023 - Sekretariat
1024 - Lekarz kierujący oddziałem
1025 - Pielęgniarka oddziałowa
1026 - Lekarz dyżurny
1027 - Pokój lekarzy 1
1028 - Pokój lekarzy 2
1029 - Pokój Monitora
1030 - Punkt pielęgniarski
1031 - Sekretariat
1032 - Gabinet zabiegowy
1033 - Kuchenka oddziałowa
747-19-80 - Sekretariat
747-20-11 - Sekretariat

1232 - Sekretariat
1233 - Gabinet lekarski/konsultacyjny
1234 - Gabinet zabiegowy
1235 - Punkt pielęgniarski A
1238 - Pielęgniarka oddziałowa
1237 - Punkt pielęgniarski B
1236 - Lekarz dyżurny
1241 - Gabinet lekarski

Oddział Chemioterapii Dziennej    | bud. 3/wp i bud.1/1p

1047 - Sekretariat I
1046 - Sekretariat II
1048 - Punkt pielęgniarski budynek 3
1049 - Punkt pielęgniarski budynek 1
1050 - Gabinet lekarski nr 1
1051 - Gabinet lekarski nr 2
1052 - Gabinet lekarski nr 3
1522 - Gabinet lekarski nr 4
1053 - Gabinet lekarski nr 5
1052 - Lekarz Kierujący Oddziałem
1051 - Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
1043 - Pielęgniarka oddziałowa
1045 - Zastępca pielęgniarki oddziałowej

Oddział Immunologii Klinicznej    | bud. 4/2p

1520 - Sekretariat
1282 - Lekarz kierujący oddziałem
1281 - Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem
1277 - Pielęgniarka oddziałowa
1278 - Gabinet lekarski 1
1281 - Gabinet lekarski 2
1279 - Punkt pielęgniarski
1280 - Gabinet zabiegowy

II Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Małoinwazyjnej   | bud. 3/4p

1122 - Sekretariat
1122 - Pokój lekarzy
1123 - Punkt pielęgniarski
1124 - Pokój lekarzy
1125 - Gabinet zabiegowy
1126 - Sala opatrunkowa
1127 - Pokój pielęgniarek
1128 - Izolatka
1129 - Sala 1-łóżkowa
1130 - Lekarz kierujący oddziałem
1122 - Pielęgniarka Oddziałowa
1131 - Sekretariat

I Oddział Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Brachyterapii | bud. 4/5p

1075 - Sekretariat
1076 - Lekarz kierujący oddziałem
1077 - Pielęgniarka oddziałowa
1078 - Lekarz dyżurny
1079 - Pokój lekarzy
1080 - Punkt pielęgniarski
1081 - Apteczka oddziałowa
1082 - Gabinet zabiegowy
1083 - Koordynator
1084 - Sanitaruszki 
747-37-23 - Sekretariat - fax

Oddział Otorynolaryngologiczny    | bud. 3/5p

1160 - Sekretariat
1161 - Lekarz kierujący oddziałem
1162 - Pielęgniarka oddziałowa
1163 - Pokój lekarzy
1164 - Lekarz dyżurny
1165 - Punkt pielęgniarski
1166 - Gabinet zabiegowy nr 1

I Oddział Radioterapii    | bud. 4/3p


1073 - Lekarz kierujący oddziałem
1065 - Pielęgniarka oddziałowa
1066 - Lekarz dyżurny
1067 - Gabinet lekarski
1072 - Gabinet lekarski
1068 - Punkt pielęgniarski
1069 - Koordynator
1070 - Sekretariat medyczny
1071 - Kuchenka oddziałowa
747-56-82 - Sekretariat – fax

Oddział Urologiczny    | bud. 4/4p

1170 - Sekretariat
1171 - Lekarz kierujący oddziałem
1172 - Pielęgniarka oddziałowa
1173 - Lekarz dyżurny
1174 - Pokój lekarzy
1175 - Punkt pielęgniarski
1176 - Gabinet cystoskopii
1177 - Gabinet zabiegowy
1178 - Pokój socjalny

II Oddział Radioterapii    | bud. 4/4p

1087 - Sekretariat
1088 - Lekarz kierujący oddziałem
1089 - Pielęgniarka oddziałowa
1090 - Lekarz dyżurny
1091 - Pokój lekarzy
1092 - Punkt pielęgniarski
1093 - Kuchenka oddziałowa
1094 - Koordynator

Oddział Chirurgii Plastycznej    | bud. 4/4p

1209 - Sekretariat
1210 - Pielęgniarka Koordynująca
1211 - Punkt Pielęgniarski
1212 - Lekarze

I Oddział Chirurgii Onkologicznej    | bud. 4/3p

1095 - Sekretariat
1096 - Lekarz kierujący oddziałem
1097 - Pielęgniarka oddziałowa
1098 - Pokój lekarzy
1099 - Pokój lekarzy
1100 - Punkt pielęgniarski
1101 - Sala opatrunkowa
1102 - Sekretariat
1103 - Kuchenka oddziałowa

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej    | bud. 3/3p

1188 - Lekarz kierujący oddziałem
1189 - Pokój lekarzy
1189 - Sekretariat
1190 - Pielęgniarka Oddziałowa
1191 - Punkt pielęgniarski
1191 - Sala pooperacyjna
1192 - Gabinet zabiegowo-diagnostyczny
1193 - Sala przygotowań

II Oddział Chirurgii Ginekologicznej    | bud. 4/5p

1199 - Pielęgniarka Oddziałowa
1199 - Sekretariat
1200 - Lekarz kierujący oddziałem
1201 - Lekarz dyżurny
1202 - Punkt pielęgniarski
1203 - Gabinet zabiegowy
1204 - Gabinet zabiegowy

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii    | bud. 3/5p

1107 - Sala intensywnej opieki
1108 - Pielęgniarz oddziałowy
1109 - Pokój lekarzy - Sekretariat
1110 - Sala intensywnej opieki - izolatka
1111 - Zespół Reanimacyjny
1112 - Pokój socjalny

Blok Operacyjny   | bud. 4/6p

1140 - Pielęgniarki anestezjologiczne i Pielęgniarka anestezjologiczna koordynująca
1141 - Kierownik bloku operacyjnego i Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego
1142 - Pokój lekarzy
1145 - Pokój socjalny
1146 - Pokój chirurgów
1149 - Śluza pacjenta
1150 - Sala nadzoru pooperacyjnego
1151 - Sala operacyjna nr 1
1152 - Sala operacyjna nr 2
1153 - Sala operacyjna nr 3
1154 - Sala operacyjna nr 4
1155 - Sala operacyjna nr 5
1156 - Sala operacyjna nr 6
1157 - Sala operacyjna nr 7

Oddział Hematologiczny    | bud. 4/wp

1217 - Gabinet lekarski 
1217 - Z-ca lekarza kierującego oddziałem
1231 - Gabinet lekarski (Pobyt jednodniowy Oddziału Hematologicznego - bud. nr 1)
1219 - Gabinet lekarski 2
1220 - Punkt pielęgniarski 
1222 - Sekretariat
1223 - Sekretariat
1230 - Pielęgniarka Oddziałowa
1225 - Pokój przygotowywawczy (Pobyt jednodniowy Oddziału Hematologicznego)
1221 - Badania Kliniczne

Pobyt Jednodniowy Oddziału Hematologicznego   | bud. 1/1p

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku | bud. 3/1p

1250 - Lekarz kierujący oddziałem
1254 - Zastępca Lekarza kierującego oddziałem
1252 - Pielęgniarka oddziałowa
1248 - Sekretariat
1249 - Gabinet lekarski 1
1260 - Gabinet lekarski 2 / Koordynator Transplantacyjny
1253 - Gabinet Pobyt Jednodniowy

Część A
1262 - Pokój pielęgniarski
1263 - Dyżurka pielęgniarek
1264 - Gabinet lekarski
1259 - Pracownia Cytometrii Przepływowej / Kierownik Pracowni cytometrii przepływowej

Część B
1256 - Pokój pielęgniarek
1258 - Dyżurka pielęgniarek
1261 - Gabinet zabiegowy
1267 - Kuchenka oddziałowa

Bank Tkanek i Komórek

1272 - Pokój administracyjny
1273 - Pomieszczenie przetwarzania mat. komórkowego

1517 - Poradnia hematologiczna

Oddział Endokrynologiczny z Zakładem Medycyny Nuklearnej | bud. 3/p3, bud.4/wp

1465 - Lekarz kierujący oddziałem
1466 - Gabinet lekarski
1467 - Pielęgniarka oddziałowa
1468 - Sekretariat
1469 - Gabinet zabiegowy
1470 - Dyżurka pielęgniarek
1471 - Punkt pielęgniarski
1472 - Laboratorium gorące (Zakład Medycyny Nuklearnej)
1473 - Pokój badań (Zakład Medycyny Nuklearnej)
1474 - Pracownia mała gamma-kamera (Zakład Medycyny Nuklearnej)
1475 - Gabinet lekarski / Pokój opisowy (Zakład Medycyny Nuklearnej)
1476 - Pracownia duża gamma-kamera (Zakład Medycyny Nuklearnej)
1477 - Pomieszczenie odpadów radioaktywnych (Zakład Medycyny Nuklearnej)

Dział Badań Klinicznych    | bud. 4/7p

1299 - Kierownik

Apteka Szpitalna    | bud.: 1/np, 1/wp, 1/1p

1300 Kierownik Apteki Szpitalnej
1301 Zastępca kierownika Apteki Szpitalnej
1301 Sekretariat Apteki Szpitalnej
1311 Sekretariat Apteki Szpitalnej
1302 Pokój badań klinicznych
1303 Kierownik i Z-ca kierownika Działu Leków Cytostatycznych
1303 Pokój administracyjny Działu Leków Cytostatycznych
1305 Kierownik Działu Leków Gotowych i Recepturowych
1306 Boks Działu Żywienia Pozajelitowego
1307 Pokój administracyjny Działu Żywienia Pozajelitowego
1308 Magazyn leków gotowych
1309 Pokój administracyjny Działu Leków Gotowych i Recepturowych
1310 Magazyn leków cytostatycznych

Zakład Patologii Nowotworów    | bud. 4/7p

1320 - Sekretariat
1321 - Kierownik
1322 - Pokój Asystentów
1323 - Pokój Asystentów
1324 - Pokój Asystentów
1324 - Z- ca. Kierownika
1325 - Pokój Asystentów
1326 - Pisemna emisja wyników
1327 - Rejestracja materiału
1328 - Biuro/księgowość
1329 - Pracownia dokumentacji dydaktycznej
1330 - Pracownia immunohistochemiczna IHC
1331 - Pracownia INTRA
1332 - Przyjmowanie materiału
1333 - Krojenie materiału
1334 - Archiwum
1335 - Sekretariat - fax

Zakład Fizyki Medycznej    | bud. 6/p1

1315 - Kierownik
1315 - Inspektor Ochrony Radiologicznej
1316 - Planowanie leczenia

Dział Elektroniki i Aparatury Medycznej    | bud.5

1730 - Planowanie zakupów 
1778 - Biuro
1779 - Biuro
1780 - Z-ca kierownika
1781 - Kierownik

Zakład Radioterapii   | bud. 5, bud. 6

Kierownik - 1358
Z-ca kierownika - 1339
Sekretariat - 1341
Sekretariat - fax 81 740 7979
Gabinet lekarski nr 1 - 1341
Gabinet lekarski nr 2 - 1338
Gabinet lekarski nr 4 (Poradnia Radioterapii) - 1345
Gabinet lekarski nr 5 - 1342
Gabinet lekarski nr 6 - 1339
Modelarnia - 1346 
Sterownia Elekta 1 - 1347
Sterownia Elekta 2 - 1348
Sterownia Elekta 3 - 1349
Sterownia Elekta 4 - 1350
Sterownia Elekta 5 - 1351
Sterownia Tomoterapii - 1352
Sterownia TOMOGRAF ZT - 1353
Punkt ruchu chorych - 1355

Zakład Brachyterapii   | bud. 5/0p, bud 6/0p

1370 - Sekretariat
1371 - Pokój lekarzy
1372 - Sterownia HDR
1373 - Sala operacyjna HDR
1374 - Sterownia Brachyterapia

Zakład Diagnostyki Obrazowej   | bud.: 3/p, 3/np, 4/wp, 4/1p

1390 - Sekretariat
1391 - Sekretariat
1392 - Koordynator rejestracji
1390, 1391 - Rejestracja
1394 - Pok. przygotowania pacjenta
1395 - Pokój techników
1396 - Sterownia TOMOGRAFU
1397 - Sterownia RTG
1398 - Gabinet USG
1399 - Gabinet USG piersi
1414 - Gabinet USG piersi
1400 - Pokój opisowy (Lekarz dyżurny)
1401 - Pokój opisowy (Lekarz dyżurny)
1402 - Pokój opisowy
1403 - Sterownia RMI
1404 - Pokój opisowy RMI
1405 - Pok. przygotowania pacjenta RMI

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne   | bud.: 3/1p, 4/7p

1425 - Pokój walidacyjny
1426 - Pokój banku krwi
1427 - Pokój serologii gr.krwi
1428 - Pracownia mikrobiologii
1429 - Pracownia mikrobiologii
1430 - Magazyn brudny
1431 - Pracownia hematologii
1432 - Pokój mikroskopowy
1433 - Pracownia biochemiczna
1434 - Pracownia biochemiczna
1435 - Pokój socjalny
1436 - Pracownia koagulologii
1444 - Kierownik

Punkt pobrań laboratorium  | bud. 3 / 1p

1437 - Pokój pobrań

Centralna Sterylizatornia   | bud. 4/6p

1450 - Pomieszczenie wstępnego mycia
1451 - Pakowanie do sterylizacji
1452 - Magazyn mat. do sterylizacji

Zespół Poradni Specjalistycznych   | bud. 1

1511 - Poradnia Onkologiczna 1
1512 - Poradnia Onkologiczna 2
1513 - Poradnia Onkologiczna 3
1514 - Poradnia Onkologiczna 4
1521 - Poradnia Onkologiczna 5
1522 - Poradnia Onkologiczna 6
1515 - Poradnia Okulistyczna
1519 - Poradnia Genetyczna
1523 - Poradnia Hematologiczna
1276 - Poradnia Immunologiczna
1528 - Poradnia Proktologiczna
1529 - Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
1531 - Poradnia Chirurgii Onkologicznej 1
1532 - Poradnia Chirurgii Onkologicznej 2
1533 - Poradnia Chirurgii Onkologicznej 3
1534 - Poradnia Preanestetyczna
1535 - Poradnia Leczenia Bólu 1
1536 - Poradnia Leczenia Bólu 2
1539 - Poradnia Psychologiczna 1
1540 - Poradnia Psychologiczna 2
1541 - Poradnia Paliatywna
1542 - Poradnia Laryngologiczna
1543 - Poradnia Audiologiczna
1543 - Poradnia Foniatryczna
1544 - Poradnia Urologiczna 1
1545 - Poradnia Urologiczna 2
1546 - Poradnia Endokrynologiczna
1550 - II Poradnia Ginekologii Onkologicznej 1
1549 - I Poradnia Ginekologii Onkologicznej 2
1548 - I Poradnia Ginekologii Onkologicznej 3

1551 - Sekretariat med. - Poradnia Onkologiczna
1552 - Sekretariat med. - Poradnia Okulistyczna, Psychologiczna, Paliatywna
1553 - Sekretariat med. - Poradnia Chirurgii Onkologicznej
1556 - Pokój socjalny
1557 - Gabinet - konsylia zewnętrzne
1512 - Kierownik ZPS
1555 - Pielęgniarka Oddziałowa ZPS

Pracownia endoskopowa   | bud. 3 / 4p

1527 - Pracownia Endoskopowa
1527 - Rejestracja do Pracowni Endoskopowej

Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia   | bud. 3/2p

1570 - Sekretariat
1571 - Kierownik
1572 - Rejestracja Ośrodka
1573 - Rejestracja Mammograf
1574 - Gabinet zabiegowy chirurgiczny
1575 - Gabinet badań ginekologiczny
1576 - Gabinet USG
740-90-04 - Rejestracja
800-11-26-95 - Rejestracja
745-17-18 - Sekretariat

Ośrodek Rehabilitacji   | bud. 1 /4p

1585 - Rejestracja
1589 - Sekretariat

Dział Zaopatrzenia   | bud. 2/1p

1766 - Biuro
1767 - Biuro
1768 - Fax
1770 - Magazyn medyczny - biuro
1771 - Magazyn gospodarczy

Dział Innowacji i Rozwoju   | bud. 2/1p

1751 - Kierownik
1752 - Biuro

Archiwum szpitalne   | bud. 2 /1p

1700 - Archiwum

Dział Informatyczny   | bud. 2/2p

1720 - Kierownik
1721 - Informatycy
1722 - Informatycy
1723 - Informatycy
1727 - Serwerownia bud.4
1728 - Serwerownia bud.B

Dział Statystyki Medycznej   | bud. 2/2p

1756 - Kierownik
1754 - Biuro
1755 - Biuro
1757 - Biuro
740-32-64 - Fax

1008 - Naczelna Pielęgniarka   | bud. 2/p2

1789 - Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta | bud. 1/p3

1786 - Służba BHP   | bud. 2 /2p

1793 - Koordynator ds. Gospodarki Lekami   | bud. 2 /2p

Dział Techniczno-Eksploatacyjny   | bud. 2/3p

1712 - Kierownik
1713 - Biuro
1715 - Odzież robocza
1716 - Warsztat hydrauliczny
1717 - Warsztat elektryczny
1718 - Stanowisko BMS - automatycy, inż. sanitarni

Dział Techniczno - Eksploatacyjny - Dozór i monitoring | bud. 4/np

1798 - Pomieszczenie dozoru
1799 - Portiernia: Budynek 4
1800 - Portiernia: Budynek B
1801 - Portiernia: Budynek C
1802 - Szlaban wjazdowy od ul. Jaczewskiego
1803 - Szlaban wyjazdowy od ul. Sierocej

Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego   | bud. 2/3p

1739 - Kierownik
1740 - Biuro

Lubelski Rejestr Nowotworów   | bud. 2/3p

1604 - Kierownik
1605 - Biuro

1788 - Inspektor ds. Obronnych i Rezerw   | bud. 2 /3p

1788 - Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych   | bud. 2 /3p

Dział Finansowo-Księgowy   | bud. 2/4p

1704 - Główny Księgowy
1703 - Biuro - Księgowość
1705 - Biuro - Księgowość
1706 - Biuro - koszty / analizy| bud. 2/5p
1707 - Biuro - Księgowość
1708 - Biuro - Zastępca kierownika, Kasa
1709 - Biuro - Środki trwałe, ewidencja majątku
1710 - Biuro - Projekty współfinansowane
1711 - Biuro - Rozrachunki z kontrahentami

1785 - Inspektor ds. Ppoż.   | bud. 2 /4p

1789 - Inspektor Ochrony Danych   | bud. 1 /3p

Dział Kadr, Szkoleń i Płac   | bud. 2/4p, 2/5p

1735 - Kierownik
1734 - Szkolenia
1736 - Kadry
1737 - Płace
1738 - Płace

Dział Zamówień Publicznych   | bud. 2/4p

1760 - Kierownik
1761 - Biuro
1762 - Biuro
747-63-27 - Fax

Dział ds. Jakości i Kontroli Zarządczej   | bud. 2 /4p

1795 - Kierownik
1796 - Biuro

Dział Organizacyjno-Prawny   | bud. 2/5p

1743 - Kierownik
1744 - Biuro

Kuchnia szpitalna   | bud. 3/np

1777 - Kierownik
1772 - Biuro
1773 - Rozdzielnia

Punkt Dystrybucji Asortymentu Pralniczego   | bud. 4 /np

1782 Magazyn bielizny czystej
1783 Magazyn bielizny czystej

1850 - Biblioteka dla pacjentów   | bud. 4 /4p

1702 - Punkt ksero   | bud. 1 /np