Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Zarząd Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTO, które odbędzie się 30 maja 2018 r. (środa) o godz. 13.30 w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7 w Lublinie, sala konferencyjna, bud 4, niski parter.

Program spotkania:

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

 • Przywitanie gości.
 • Otwarcie Zebrania;
 • Omówienie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 • Wybór: Sekretarza Zebrania oraz Komisji Uchwał.
 • Sprawozdanie Zarządu.
 • Sprawozdanie Skarbnika Zarządu.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Podjęcie Uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu.
 • Wybór Przewodniczącego na kadencję 2018-2022.
 • Podjęcie uchwały o liczebności członków Zarządu w następnej kadencji.
 • Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Tezy programowe Towarzystwa na lata 2018-2022.
 • Dyskusja nad tezami programowymi Towarzystwa.
 • Uchwała o przyjęciu tez programowych Towarzystwa na lata 2018-2022.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie Zebrania.

Liczymy na Państwa obecność na Zebraniu

W imieniu Zarządu

dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

plakat PTO 30.05