Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych pełnoprofilowych ośrodków onkologicznych w Polsce. Rozbudowa i modernizacja realizowana była w latach 2010-2020 w trzech etapach, zaś ich koszt szacowany jest na ok. 550 mln zł.

uroczystosc zakonczenia rozbudowy i modernizacji cozl 3


W uroczystości zakończenia rozbudowy COZL 15 czerwca 2020 r. uczestniczył Prezydent RP Pan Andrzej Duda, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych min. Straży Pożarnej oraz WOT, dyrektorzy szpitali oraz przedstawiciele najwyższych władz kościelnych oraz NSZZ Solidarność.

uroczystosc zakonczenia rozbudowy i modernizacji cozl 1

Pan Prezydent podkreślił, że COZL jako profesjonalna placówka o ogromnym potencjale we wschodniej części kraju będzie wspierać starania w walce z nowotworami. Zaznaczył również, że niezwykle ważnym elementem rozwoju naszego kraju jest, aby we wszystkich częściach Polski była w jednakowym stopniu dostępna nowoczesność.

uroczystosc zakonczenia rozbudowy i modernizacji cozl 2

COZL idealnie wpisuje się w narodową strategie onkologiczną, ponieważ zapewnia kompleksowe leczenie onkologiczne pacjentom z województwa oraz z innych regionów kraju, na powierzchni 56 tys. m2 mieści 507 łóżek, a swoją misję realizuje dzięki pracy wysoko wyspecjalizowanej kadry. Pan Prezydent podkreślił również, że modernizacja i zakończenie poszczególnych etapów rozbudowy COZL było możliwe jedynie dzięki ofensywnym i zdecydowanym działaniom Pani Profesor Starosławskiej.

uroczystosc zakonczenia rozbudowy i modernizacji cozl 5

Pani Dyrektor Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia Centrum jako szpitala pełnoprofilowego i wysokospecjalistycznego dla pacjentów onkologicznych. To była skomplikowana inwestycja, w realizacji której pomogło wielu ludzi.

uroczystosc zakonczenia rozbudowy i modernizacji cozl 4

Pani Dyrektor podkreśliła również jak ważną rolę odgrywa inicjatywa podpisania ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej. Pani Profesor wielokrotnie podkreślała, że inwestycja jest przede wszystkim dla pacjentów, którzy w godnych warunkach poddawani są specjalistycznemu leczeniu. Działania związane z misją COZL zainicjowało przytoczone przez Panią Dyrektor zawołanie franciszkańskie „Pax et Bonum”, co przekłada się na czynienie dobra dla pacjentów oraz pokój w sercach i między pracownikami.

uroczystosc zakonczenia rozbudowy i modernizacji cozl 7

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, mając na względzie wymogi reżimu sanitarnego na Auli Dydaktycznej COZL odbyła się transmisja uroczystości, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych Centrum. Inauguracyjny wykład pt.: „Covid - 19 oczami immunologa” wygłosił Pan Prof. dr. hab. n. med. Jacek Roliński, Kierownik Oddziału Immunologii Klinicznej COZL.

Otwarcie Centrum Onkologii 137