Wśród strategicznych projektów COZL finansowanych w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przy wsparciu funduszy samorządu województwa lubelskiego znajduje się rozbudowa i modernizacja samego Szpitala oraz ulepszanie jego infrastruktury, poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych.

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA COZL

Etap I inwestycji obejmował wybudowanie budynku nr 4 i oddanie go do użytkowania wraz z budynkami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą (budynek tlenowni, budynek energetyczny, kanał technologiczny, przepompownie i zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na ścieki z oddziału endokrynologii onkologicznej, przyłącza, drogi, wiata garażowa, altana śmietnikowa, ogrodzenie).

W dniu 10 kwietnia 2015 r. uprawomocniła się Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin udzielająca pozwolenia na użytkowanie budynku łóżkowego (nr 4) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

11-kondygnacyjny pawilon łóżkowy (budynek nr 4) w I etapie przejściowym mieści m.in. 2-poziomowe garaże podziemne, Izbę Przyjęć, większą część Zespołu Poradni Specjalistycznych, Oddziały łóżkowe, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Zakład Patologii Nowotworów, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Blok Operacyjny z siedmioma salami operacyjnymi, Centralną Sterylizatornię, powierzchnie techniczne.

Do budynku nr 4 w tym etapie inwestycji został przeniesiony szpital z budynków istniejących, które zostały przygotowane do przebudowy w dalszym etapie inwestycji. Etap I realizacji został zakończony po oddaniu do użytkowania i zasiedleniu budynku nr 4, zaprzestaniu obecnej działalności w budynkach istniejących szpitala i przygotowaniu tych budynków do przebudowy.

Etap II inwestycji obejmuje przebudowę starych budynków szpitala do stanu docelowego oraz budowę nowego budynku nr 2 (budynek administracyjno-dydaktyczny). Zrealizowano już prace rozbiórkowe starego budynku łóżkowego wraz z łącznikiem do budynku poradni specjalistycznych i rozpoczęto w ich lokalizacji budowę budynku nr 3 (budynek diagnostyczno-laboratoryjny z częścią łóżkową) wraz z łącznikiem.

W ramach II etapu realizowana jest również przebudowa budynku nr 1 (budynek poradni specjalistycznych) i modernizacja budynku nr 15 (budynek radioterapii).

W 7-piętrowym budynku nr 3 w części łóżkowej swoją docelową lokalizację i liczbę łóżek w powiązaniu z budynkiem nr 4 uzyskają m.in. oddziały łóżkowe w tym OIT, Kuchnia Szpitalna, Promorte oraz w powiązaniu z budynkiem nr 1 Ośrodek Rehabilitacji natomiast w części diagnostyczno-laboratoryjnej umiejscowione zostaną Centrum Genetyczne, Centrum Immunologiczne, Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia oraz w powiązaniu z budynkiem nr 4 rozbudowany Zakład Diagnostyki Obrazowej. W budynku nr 1 zlokalizowany zostanie m.in. Zespół Poradni Specjalistycznych, Chirurgia Jednego Dnia z dwoma salami operacyjnymi, Apteka Szpitalna, Oddział Chemioterapii Dziennej.

W 5-piętrowym budynku nr 2 zlokalizowane będą m.in. Aula i sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny umożliwiający prowadzenie wykładów z jednoczesną obserwacją odbywających się na Bloku operacji i zabiegów, działy logistyczne i administracyjne, Zakład Regeneracji Biologicznej.

Etap II realizacji inwestycji zostanie zakończony po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania budynków nr 1,2,3,15 i zasiedleniu w ich docelowym stanie.

Etap III inwestycji obejmuje zmianę funkcji pomieszczeń w budynku nr 4 ze stanu tymczasowego do stanu docelowego. Etap III realizacji inwestycji zostanie zakończony po uzyskaniu stanu docelowego funkcji pomieszczeń budynku nr 4 i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

W wyniku realizacji II i III etapu inwestycji liczba łóżek w COZL osiągnie docelową liczbę 507. Realizacja zadania inwestycyjnego umożliwia uzyskanie przez Centrum wymagalnej infrastruktury kubaturowej do realizacji podstawowych zadań w zakresie leczenia pacjentów onkologicznych zgodnie z wymaganiami krajowymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej odnoszącymi się do podstawowych standardów lecznictwa onkologicznego.

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA I TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH

Realizacja zadania inwestycyjnego jest ściśle związana i w pełni komplementarna z rozbudową i modernizacją COZL, co umożliwia uzyskanie przez Centrum niezbędnej na poziomie podjęcia czynności leczniczych infrastruktury medyczno-techniczno-technologicznej, do realizacji podstawowych zadań w zakresie leczenia pacjentów onkologicznych zgodnie z wymaganiami krajowymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej odnoszącymi się do podstawowych standardów lecznictwa onkologicznego.

Do Pobrania:

Prezentacja: Innowacja i rozwój - w przygotowaniu

 wizualizacje rozbudowy i modernizacji centrum onkologii ziemi lubelskiej 1 20150623 1765866943

Wizualizacja Rozbudowy i Modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej - widok od strony ul. Obywatelskiej i ul. Jaczewskiego

wizualizacje rozbudowy i modernizacji centrum onkologii ziemi lubelskiej 2 20150623 1799371116 1