Pracownicy:

Kierownik:

mgr inż. Arkadiusz Nóżka

Zadania realizowane:

  • kontroluje instalacje, urządzenia techniczne oraz nadzoruje przeglądy okresowe i gwarancyjne tych urządzeń,
  • nadzoruje dokumentację techniczno eksploatacyjną urządzeń technicznych,
  • planuje remonty i wymianę urządzeń technicznych,
  • nadzoruje zadania związane ze składowaniem, wywozem i utylizacją odpadów
  • organizuje i kontroluje pracę zespołów usuwających awarie oraz konserwatorów.

Lokalizacja:

budynek C, piętro 3

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1712 C/P3
Biuro 81 454 1713 C/P3
Warsztat hydrauliczny 81 454 1716 kontenery przy bud. C
Warsztat elektryczny 81 454 1717 B/P-1
Automatycy 81 454 1718 4/NP