Dział Techniczno - Eksploatacyjny

Pracownicy:

Kierownik:

mgr inż. Grzegorz Kowalik

Z-ca kierownika:

Krzysztof Kusy

Zadania realizowane:

Do zadań Działu Techniczno-Eksploatacyjnego należy:

 1. zabezpieczanie warunków technicznych w zakresie prawidłowego funkcjonowania szpitala poprzez bieżące wykonywanie prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych użytkowanych obiektów, stałych urządzeń technicznych i instalacji (wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych, odgromowych, gazowych, wentylacji i klimatyzacji, chłodniczych, telekomunikacji) oraz innego wyposażenia,
 2. przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, instalacji, urządzeń oraz prowadzenie książki obiektów budowlanych, prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych oraz rejestr infrastruktury,
 3. prowadzenie nadzoru nad prawidłową eksploatacją instalacji, wyposażenia technicznego i urządzeń niemedycznych,
 4. wyposażanie pracowników szpitala w odzieżą ochronną i roboczą oraz prowadzenie ich rejestru,
 5. prowadzenie spraw związanych ze szkodami majątkowymi szpitala oraz współpraca z instytucjami ubezpieczeniowymi,
 6. prowadzenie nadzoru nad wewnętrznym systemem łączności telefonicznej, współpraca z jednostkami dostarczającymi media, gazy medyczne i techniczne,
 7. realizacja umów związanych z transportem wewnętrznym i zewnętrznym,
 8. prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, medycznymi i przemysłowymi,
 9. prowadzenie prac porządkowych na terenie COZL,
 10. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia inwestycji,
 11. organizowanie procesów inwestycyjnych COZL oraz ich koordynacja z bieżącą pracą COZL,
 12. kontrolowanie, ocenianie i odbieranie prac projektowych i budowlanych wykonywanych na zlecenie Centrum z umowami, harmonogramami i kosztorysami,
 13. kompleksowe prowadzenie zadań inwestycyjnych,
 14. kontrola merytoryczna dokumentów rozliczeniowo-finansowych inwestycji.

Lokalizacja:

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr 2, Piętro 3

budynek 02

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1712 2/P3
Biuro 81 454 1713 2/P3
Warsztat hydrauliczny 81 454 1716 kontenery przy bud. C
Warsztat elektryczny 81 454 1717 B/P-1
Automatycy / BMS 81 454 1718 4/P3
Pokój dozoru i monitoringu  81 454 1798 4/NP
Portiernia: Budynek 4  81 454 1799 4/NP
Portiernia: Budynek 6 81 454 1800 6/NP