Dział Techniczno - Eksploatacyjny

Pracownicy:

Kierownik:

Inż. Tomasz Stanisławek

Zadania realizowane:

 • kontroluje instalacje, urządzenia techniczne oraz nadzoruje przeglądy okresowe i gwarancyjne tych urządzeń,
 • nadzoruje dokumentację techniczno eksploatacyjną urządzeń technicznych,
 • planuje remonty i wymianę urządzeń technicznych,
 • nadzoruje zadania związane ze składowaniem, wywozem i utylizacją odpadów
 • organizuje i kontroluje pracę zespołów usuwających awarie oraz konserwatorów.
 • zarządza systemem bezpieczeństwa COZL obejmującym ochronę:
  • osób i mienia szpitala,
  • infrastruktury IT,
  • przeciwpożarową,
  • informacji niejawnych,
  • danych osobowych;
 • zapewnienia bieżącą ochronę obiektu oraz strefy wokół budynków;
 • obsługuje teletechniczne systemy bezpieczeństwa.

Lokalizacja:

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr 2, Piętro 3

budynek 02

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1712 2/P3
Biuro 81 454 1713 2/P3
Warsztat hydrauliczny 81 454 1716 kontenery przy bud. C
Warsztat elektryczny 81 454 1717 B/P-1
Automatycy / BMS 81 454 1718 4/P3
Pokój dozoru i monitoringu  81 454 1798 4/NP
Portiernia: Budynek 4  81 454 1799 4/NP
Portiernia: Budynek B  81 454 1800 B/WP
Portiernia: Budynek C  81 454 1801 C/WP