Dział Organizacyjno - Prawny

Pracownicy:

p.o. Kierownika:

mgr Joanna Dębicka

Zadania realizowane:

Dział Organizacyjno-Prawny:

Do zadań Działu Organizacyjno - Prawnego należy:

  • prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją i funkcjonowaniem COZL (Statut, Rejestr Wojewody, KRS, regulamin organizacyjny, rejestr zarządzeń wewnętrznych),
  • współpraca i monitorowanie prac komórek organizacyjnych COZL w zakresie organizacji, funkcjonowania i zapewnienia sprawnego, efektywnego, terminowego i prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
  • opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora,
  • przeprowadzanie konkursów na świadczenia zdrowotne,
  • prowadzenie i organizacja spraw związanych ze skargami,
  • współpraca z podmiotem tworzącym oraz z organami administracji rządowej i samorządowej,
  • obsługa organizacyjno-prawna posiedzeń Rady Społecznej COZL,
  • współpraca z kancelariami prawnymi obsługującymi COZL.

Lokalizacja:

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr 2, piętro 5

budynek 02

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1743 2/P5
Dział Organizacyjno-Prawny 81 454 1744 2/P5